AK Bečvář

 

Advokátní kancelář JUDr. Ondřej Bečvář

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech nejběžnějších oblastech občanského a obchodního práva. Rozsah poskytovaných služeb je vždy stanoven dohodou na základě Vašich požadavků. Jsme schopni Vám poskytnout právní pomoc od jednoduchých právních úkonů až po komplexní zastupování ve složitých právních případech. V případě komplikovaných obchodních sporů máme k dispozici specialisty z oblasti účetnictví a auditorských či daňových oborů. Specializujeme se také na problematiku pomoci při insolvenčních řízeních. Aktuálně řešíme i problematiku náhrady škody v souvislosti s korona-krizí.

AK Bečvář Brno

OdměnyOdměna

Odměna za právní služby je sjednána na základě vzájemné dohody s klientem s přihlédnutím ke složitosti případu a situaci klienta. Může být sjednána jako hodinová, úkonová, anebo dle advokátního tarifu.

Informace pro klientyInformace pro klienty

Informace pro klienty spotřebitele - Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Kontakty Kontakty

JUDr. Ondřej Bečvář

tel. č.: (+420) 607 666 359

JUDr. Václav Kokta LL.M.

tel. č.: (+420) 776 720 680

Email: info@ak-becvar.cz

Kancelář:

Dřevařská 855/12, Brno 602 00

IČ: 09047158

ID dat. schránky: pjxy6sc

Bankovní spojení: 2301796363/2010