Uznání dluhu

Uznání dluhu

V dnešním příspěvku krátce osvětlím problematiku tzv. uznání dluhu. Co je uznání dluhu, kdy lze tento právní institut využít a jaký je jeho význam? Tak kupříkladu. Zapůjčili jste někomu finanční obnos? Využijte možnost utvrzení dluhu institutem uznání dluhu a současně...
Uznání dluhu

Darování nemovitosti za života

Nejen „radikální“ změna notářského tarifu od 1.1.2023 v případě vypořádání dědictví mě inspirovala k sepsání příspěvku na téma darování nemovitostí „za života“, které se převážně děje mezi rodiči a dětmi nebo mezi prarodiči a vnoučaty. Toto téma je stále aktuální a...
Uznání dluhu

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Jednatelství je institut, který s sebou nese řadu rizik jak pro společnost samotnou, tak i pro jednatele. Nejčastěji porušení péče řádného hospodáře s následkem vzniku škody. Doporučuji nepodceňovat smluvní ujednání a zajistit pro obě strany perfektní smlouvu o výkonu...
Výživné

Výživné

Vyřešení otázky výživného se zabýváme v naší advokátní kanceláři poměrně často. V letošním roce došlo k úpravě doporučené výše výživného, která slouží ke sjednocení soudní praxe. Tuto úpravu provedlo ministerstvo spravedlnosti. V dnešním příspěvku je krátce shrnuto,...
Rezervační smlouva na nemovitost

Rezervační smlouva na nemovitost

Prodej a nákup nemovitostí je oblast práva, kterou řeší naše advokátní kancelář poměrně často. Já si pro dnešní příspěvek vybral rezervační smlouvu, která se na první pohled může zdát méně významnou. Není, ba právě naopak. Rezervační smlouva na nemovitost může skrývat...