Časový test pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti.

od | 26 Led 2021 | Realitní právo

Darovací smlouvy versus kupní smlouvy na nemovitosti.

Od 1.1.2021 se zvýšil časový test pro osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitostí. Do konce roku 2020 se od daně z příjmů osvobodil příjem z prodeje nemovitých věcí nebo vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci, přesáhla-li doba od jejího nabytí a  prodeje dobu 5roků. To se změnilo a od 1.1.2021 se časový test posunul na dobu 10roků. Výjimkou je příjem z prodeje rodinného domu a přilehlého pozemku nebo bytové jednotky, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před jejich prodejem. Ale i zde se najde výjimka a to tehdy, pokud prodávající použije získané finanční prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Proč se tak stalo? Dle důvodové zprávy k novele zákona byl hlavní důvod odnětí “daňové výhody” developerům. Snaha mířila k zabránění spekulativního chování v oblasti obchodování s nemovitostmi.

Ještě bych rád zdůraznil, že se zvýšení časového testu pro osvobození od daně z příjmů na 10 roků vztahuje na nemovité věci, které vlastník nabyl až po 1.1.2021.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec