Ceník našich advokátních služeb

Nebojte se na nás obrátit. „Pro klienty naší advokátní kanceláře je cena první konzultace v délce 60 minut zdarma.

Odměna za právní služby je sjednána na základě vzájemné dohody s přihlédnutím ke složitosti případu a Vaší situaci.

Standardně sjednáváme hodinovou odměnu ve výši 2.500 Kč/hod. bez DPH.

Odměna může být sjednána za jednotlivé úkony, anebo dle advokátního tarifu. Pro případ dlouhodobé či opakující se spolupráce je cena ponížena dohodou. V případě urgentní právní služby do 48 hodin může být hodinová odměna navýšena až na dvojnásobek.  Jsme plátci DPH.

Pokud se na nás obrátíte o právní pomoc, jako první bude probíhat nezávazná konzultace. Navrhneme možná řešení Vašeho problému a odhadneme časovou náročnost poptávané právní služby. V některých případech jsme schopni nabídnout pevnou cenu za vyřízení celé věci. Bude se jednat zejména o službu advokátní úschovy nebo v případě standardně poskytovaných služeb. Víme, že je pro Vás obtížné si představit, jak se cena ve Vašem případě bude počítat. Proto jsme připravili předběžnou cenovou kalkulaci nejčastěji poptávaných právních služeb dle jednotlivých oblastí práva.

Cenová kalkulace vybraných právních služeb pro oblast rodinného práva

Vytvoření dokumentů pro nesporný rozvod manželství, ve kterém jsou nezletilé děti:
12.000 Kč bez DPH
Vytvoření dokumentů pro nesporný rozvod bez nezletilých dětí:
8.000 Kč bez DPH
Návrh na rozvod samotný:
4.000 Kč bez DPH

Cenová kalkulace vybraných právních služeb pro oblast správního práva

Sepsání odporu proti rozhodnutí správního orgánu:
od 4.000 Kč bez DPH
Sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu:
od 8.000 Kč bez DPH
Sepsání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
od 10.000 Kč bez DPH

Cenová kalkulace vybraných právních služeb pro oblast korporátního práva

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.):
7.500 Kč bez DPH
Sepsání nebo změna ve společenské smlouvě:
od 4.000 Kč bez DPH
Revize obchodních smluv:
1.000 Kč bez DPH/ 2 strany smlouvy
Předžalobní výzva na zaplacení:
od 2.000 Kč bez DPH
Předžalobní výzva na zaplacení:
od 2.000 Kč bez DPH
Žaloba na zaplacení:
od 6.000 Kč bez DPH

Informace pro klienty spotřebitele – Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .