Ceník

Nebojte se na nás obrátit. První nezávazná konzultace pro naše klienty je zdarma.

Odměna za právní služby je sjednána na základě vzájemné dohody s přihlédnutím ke složitosti případu a Vaší situaci.

Standardně sjednáváme hodinovou odměnu ve výši 2.000 Kč/hod. bez DPH.

Odměna může být dále sjednána za jednotlivé úkony, anebo dle advokátního tarifu. Pro případ dlouhodobé či opakující se spolupráce je cena dohodou. Jsme plátci DPH.

Informace pro klienty spotřebitele – Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .