Blog

Darování versus úsluha

autor: | 16 Lis 2020

Předvánoční a blížící se adventní čas mne inspiroval k příspěvku na téma darování versus společenská úsluha. Pokusím se vysvětlit rozdíl.

Pojem darování (lat.donatio) patří mezi bezúplatné, dvoustranné  kontrakty a podléhá v plném rozsahu pravidlům o právním jednání dle občanského zákoníku. Realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Dar může být jakákoliv Věc v právním smyslu, kterou dárce vlastní. Jejím darováním převádí dárce vlastnické právo na obdarovaného. Úmysl bezúplatného vlastnického převodu je pro darování podstatný oproti motivu, který je nevýznamný.

Od darování je třeba odlišit společenskou úsluhu, kdy z chování stran je zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.

V případě dárků pod stromeček bych po většině usuzoval na společenskou úsluhu. Pokud tedy nebude dárkem například „klíč od bytu“. V takovém případě již půjde o darování, jehož právní úprava je zakotvena v části čtvrté občanského zákoníku § 2055 – § 2078.

Jaký je tedy rozdíl mezi darováním a společenskou úsluhou?

Společenskou úsluhu nelze ztotožňovat s právním vztahem. Nepředcházejí ji žádné právní úkony, které by vedly ke způsobení právního následku. Rozhodující je úmysl – vůle právní vztah založit nebo alespoň úmysl způsobit svým chováním právní následky, což v případě společenské úsluhy chybí. Z povahy věci tak nepředstavují společenské úsluhy velké majetkové hodnoty. (Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 231/10).

A tak pokud přijmete pozvání na Štědrovečerní večeři, Vaše konzumace a malý dárek pod stromečkem bude pozornost hostitele v rovině společenské a morální, nikoli právní a bude to společenská úsluha. Budou-li však pod stromečkem klíče od bytu, půjde o darování, v tomto případě nemovitosti. Téma pro příště a jedno moudro na závěr.

„Malé dary přátelství upevňují, velké je ohrožují.“ Oskar Wilde

Nejnovější články

Novely zákona o kompenzačním bonusu

Novely zákona o kompenzačním bonusu

Jsou nachystány dvě novelky zákona č.461/2020 Sb., zákon o kompenzačním bonusu. V souvislosti s čerpáním daňového kompenzačního bonusu cíleného na OSVČ, společníky malých společností s ručením omezeným a dohodáře (zveřejněný příspěvek dříve) jsou  nachystané změny...

Startují žádosti o kompenzační bonusy

Startují žádosti o kompenzační bonusy

Finanční správa spustila přijímání žádostí o daňový kompenzační bonus. Jak jsme informovali dříve, jedná se o finanční výpomoc pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníky společnosti s ručením omezeným a "dohodáře". Stejně tak finanční správa začala...

Paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné

Paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné

10. leden 2021 je den, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ohlásit příslušnému správci daně vstup do tzv. paušálního režimu. Novinka platná od roku 2021 umožní některým podnikajícím fyzickým osobám si zjednodušit administrativu v souvislosti s...

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec