Blog

Darování versus úsluha

autor: | 16 Lis 2020

Předvánoční a blížící se adventní čas mne inspiroval k příspěvku na téma darování versus společenská úsluha. Pokusím se vysvětlit rozdíl.

Pojem darování (lat.donatio) patří mezi bezúplatné, dvoustranné  kontrakty a podléhá v plném rozsahu pravidlům o právním jednání dle občanského zákoníku. Realizuje se prostřednictvím darovací smlouvy. Dar může být jakákoliv Věc v právním smyslu, kterou dárce vlastní. Jejím darováním převádí dárce vlastnické právo na obdarovaného. Úmysl bezúplatného vlastnického převodu je pro darování podstatný oproti motivu, který je nevýznamný.

Od darování je třeba odlišit společenskou úsluhu, kdy z chování stran je zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.

V případě dárků pod stromeček bych po většině usuzoval na společenskou úsluhu. Pokud tedy nebude dárkem například „klíč od bytu“. V takovém případě již půjde o darování, jehož právní úprava je zakotvena v části čtvrté občanského zákoníku § 2055 – § 2078.

Jaký je tedy rozdíl mezi darováním a společenskou úsluhou?

Společenskou úsluhu nelze ztotožňovat s právním vztahem. Nepředcházejí ji žádné právní úkony, které by vedly ke způsobení právního následku. Rozhodující je úmysl – vůle právní vztah založit nebo alespoň úmysl způsobit svým chováním právní následky, což v případě společenské úsluhy chybí. Z povahy věci tak nepředstavují společenské úsluhy velké majetkové hodnoty. (Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 231/10).

A tak pokud přijmete pozvání na Štědrovečerní večeři, Vaše konzumace a malý dárek pod stromečkem bude pozornost hostitele v rovině společenské a morální, nikoli právní a bude to společenská úsluha. Budou-li však pod stromečkem klíče od bytu, půjde o darování, v tomto případě nemovitosti. Téma pro příště a jedno moudro na závěr.

„Malé dary přátelství upevňují, velké je ohrožují.“ Oskar Wilde

Nejnovější články

Podnikatelé pozor na novelu zákona o obchodních korporacích

Podnikatelé pozor na novelu zákona o obchodních korporacích

Novelka zákona o obchodních korporacích, která je účinná od 1.1. 2021 přináší řadu novinek. Rád bych upozornil například na zpřísnění odpovědnosti statutárních zástupců za úpadek obchodní společnosti. Nově pokud statutár poruší při své činnosti povinnost jednat s péčí...

Novelizace zákona o kompenzačním bonusu

Novelizace zákona o kompenzačním bonusu

POZOR na novelizaci zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Co to bude pro OSVČ znamenat? OSVČ bude nově moci žádat o bonus a současně čerpat na své zaměstnance podporu z programu Antivirus; je umožněn souběh dotací "Ošetřovné pro OSVČ"; překážkou pro bonus již...

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec