Desatero pro těhotné zaměstnankyně – díl I.

od | 10 Čvn 2021 | Pracovní právo

Jste těhotná zaměstnankyně? Hledáte informace o všem, co se Vás a Vašeho zaměstnání týká? Znáte svá práva? Nabízím desatero pravidel, která se na Vás vztahují i s příslušným zněním zákona. Základním právním předpisem upravujícím zaměstnávání těhotných žen je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nemusíte ho znát, stačí si přečíst naše desatero. Dnešní díl se týká zákazu výpovědi v ochranné době včetně výjimek a otěhotnění v průběhu výpovědní doby.

Pravidlo zákazu výpovědi v ochranné době.

V době, kdy je zaměstnankyně těhotná je v tzv. ochranné době. V té nesmí dostat výpověď. Toto pravidlo najdete v zákoníku práce, konkrétně v ustanovení §53 odst.1 písmeno d).

Otázka: existují nějaké výjimky ze zákazu výpovědi?

Odpověď: Ano výjimky existují a zde jsou:

První výjimka z pravidla zákazu výpovědi v ČR je v případě zkušební doby. V evropské legislativě situaci řeší Směrnice Rady 92/85EHS, která podobný postup zakazuje, nicméně v naší republice není zohledněna. V průběhu zkušební doby může být pracovní poměr ukončen ze dne na den bez ohledu na těhotenství ženy-zaměstnankyně. Jedinou výjimkou je prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. V této lhůtě není možné ukončit pracovní poměr ve zkušební době.

Druhá výjimka z pravidla zákazu výpovědi je pracovní poměr na dobu určitou. Pokud tato doba vyprší, zaměstnavatel není povinen pracovní poměr prodloužit a těhotná zaměstnankyně může tímto způsobem přijít o práci.

Třetí výjimka je výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele a z důvodů, pro které může zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr. Bude se jednat o zvlášť hrubé porušení povinností zaměstnankyně nebo odsouzení pro úmyslný trestný čin.

 

Zaměstnankyně dostane výpověď a v průběhu výpovědní doby otěhotní.

I tuto situaci řeší zákoník práce. Konkrétně ustanovení § 53 odst.2). Byla-li totiž zaměstnanci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Nejen doba těhotenství je ochrannou dobou. Je to též mateřská a rodičovská dovolená, které se do výpovědní doby nezapočítávají. Pokud tedy otěhotníte (zjistíte těhotenství) ve výpovědní době, pracovní poměr Vám skončí až po uplynutí mateřské a rodičovské dovolené a zbývající výpovědní doby.

Otázka: Dostala jsem neplatnou výpověď (zjistila jsem, že jsem těhotná) a zaměstnavatel trvá na její platnosti. Co mám dělat?

Odpověď: V případě, že jste dostala neplatnou výpověď, ale zaměstnavatel trvá na její platnosti, můžete se bránit žalobou u soudu. Pozor, ať nepropásnete tuto možnost, která je časově omezená. Žalobu lze podat nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě výpovědi skončit. Obraťte se na advokáta a věc řešte s odborníkem. https://www.ak-becvar.cz/kontakt/

O zvláštních pracovních podmínkách, které se nastávajících maminek v zaměstnání týkají, bude příští příspěvek. Noční práce, práce přesčas nebo pracovní cesty. 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec