Desatero pro těhotné zaměstnankyně-díl II.

od | 11 Čvn 2021 | Pracovní právo

Jste nastávající maminka a současně v zaměstnání? Máte spoustu otázek a hledáte rychlou a správnou odpověď? Naše advokátní kancelář https://www.ak-becvar.cz v části blog připravila desatero hlavních pravidel pro nastávající zaměstnané maminky. V prvním díle jsme se věnovali zákazu výpovědi v období těhotenství https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-i/. Druhý díl se týká zvláštních pracovních podmínek těhotných zaměstnankyň.

 

Těhotná zaměstnankyně a práce přesčas

Nastávající maminka nesmí vykonávat práci přesčas. Pravidlo vychází z ustanovení § 241 odst.3. zákoníku práce, kde se doslovně píše, že se zakazuje zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas.

Dotaz: Jsem nastávající maminka a práce přesčas mi nevadí. Mohu ji vykonávat a mít proplacenou?

Odpověď: Ne, nemůžete. U těhotných žen je zákaz absolutní a vztahuje se jak na nařízenou, tak i na dohodnutou práci přesčas. Tedy i na tu, u které by těhotná zaměstnankyně vyslovila souhlas. Důvodem je  ustanovení § 28 odst. 1 písm. q) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, podle kterého se porušením zákazu zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas dopustí právnická osoba správního deliktu na úseku pracovní doby, za který jí může být uložena pokuta až do výše 1 milionu Kč. Stejnou výší pokuty může být podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. q) zákona o inspekci práce sankcionován i zaměstnavatel – fyzická osoba.

 

Těhotná zaměstnankyně a noční práce

Jste nastávající maminka a v zaměstnání máte noční směny. Nezapomeňte, že se na Vás vztahují zvláštní pracovní podmínky.

Dotaz: Mohu jako těhotná zaměstnankyně vykonávat noční práci, nebo je zakázána jako práce přesčas?

Odpověď: Pracovat na nočních směnách nastávající maminka může, ale jen, pokud to sama chce. Pokud ji noční směny nevyhovují a požádá-li o přeřazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen vyhovět. Pravidlo vychází z ustanovení § 239 zákoníku práce. Není zde výslovně uvedeno, od kdy tuto povinnost zaměstnavatel má, ale lze předpokládat, že je to od okamžiku žádosti nastávající maminky. Proto doporučuji žádost sepsat písemně a doručit zaměstnavateli.  

 

Těhotná zaměstnankyně a pracovní cesty

Jste nastávající maminka a v zaměstnání často jezdíte na dlouhé služební cesty?  Jste unavená a někdy je takové cestování na obtíž? I v tomto případě se na Vás vztahují zvláštní pracovní podmínky.

Dotaz: Jsem těhotná a nechci moc cestovat. Mohu požádat zaměstnavatele, aby mě na pracovní cesty nevysílal? 

Odpověď: Ano, nastávající maminka může požádat svého zaměstnavatele, aby nebyla vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého bydliště nebo pracoviště. Tam totiž může být vyslána jen se svým souhlasem. Situace, kdy je žena zaměstnána v Brně a bydlí v obci mimo Brno bude řešena tak, že zcela jistě může být vyslána na pracovní cestu v Brně i mimo Brno v rámci obce svého bydliště. Pravidlo vychází z ustanovení § 240 zákoníku práce. V této souvislosti ještě upozorňuji na obecné pravidlo dle ustanovení § 42 zákoníku práce týkající se vysílání zaměstnanců na pracovní cesty zaměstnavatelem. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen po vzájemné dohodě s ním, tedy s jeho souhlasem. Toto ujednání bývá často řešeno již ve vlastní pracovní smlouvě a týká se všech zaměstnanců. Pokud tam není, je možné se pracovní cestě vyhnout. 

Připravujeme další díl desatera. Tentokrát z pohledu změny pracovní doby a přeřazení na jinou práci.

 

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec