Desatero pro těhotné zaměstnankyně – díl III.

od | 13 Čvn 2021 | Pracovní právo

Desatero pro těhotné zaměstnankyně pokračuje již třetí částí. V té se věnujeme nároku na kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu pracovní doby. Navazujeme tak na předcházející části věnující se pracujícím budoucím maminkám. V prvním díle jsme informovali o zákazu výpovědi a jeho výjimkách. https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-i/ . V druhém díle o pravidlech, které se týkají budoucích maminek při přeložení z nočních směn na denní, zákazu práce přesčas a o vysílání na pracovní cesty. https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-ii/

 

Nárok těhotné zaměstnankyně na kratší pracovní dobu a jinou úpravu pracovní doby.

Požádá-li těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět za předpokladu, že mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pravidlo vychází z ustanovení § 241 odst.2) zákoníku práce. V předcházejících dílech na blogu jsme informovali o možnostech změny nočních směn na denní směny. Stejně tak o zákazu práce přesčas a pravidlech o vysílání budoucích maminek na pracovní cesty: Kromě toho může těhotná zaměstnankyně požádat svého zaměstnavatele o úpravu pracovní doby. Tou se bude myslet například pružná pracovní doba, práce z domova či využití novinky, kterou je sdílené pracovní místo a další. Pokud to není možné, může budoucí maminka požádat svého zaměstnavatele o kratší pracovní dobu.

Dotaz: Jsem zaměstnaná a těhotná. Moje současná pracovní doba mi nevyhovuje. Jak mám požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu a musí zaměstnavatel mé žádosti vyhovět? Jak se mám zachovat, pokud mi zaměstnavatel nevyjde vstříc?

Odpověď: Doporučuji podat žádost o změnu pracovní doby písemně a doručit ji zaměstnavateli. V žádosti uvést důvody, pro které o změnu pracovní doby (úprava pracovní doby) usilujete a požádat zaměstnavatele, aby Vám vyhověl. Zaměstnavatel je povinen se žádostí zabývat a umožnit změnu pracovní doby. Pokud se tak nestane, je to možné jen z důvodu, že mu v tom brání vážné provozní důvody. Co jsou vážné provozní důvody a jak posuzovat, zda jsou na straně zaměstnavatele v době Vaší žádosti?  Zejména je třeba vycházet z povahy provozu a organizačních možnostech zaměstnavatele. V zásadě. Čím více zaměstnanců v podniku je a čím snadněji se mohou zastupovat, tím větší šance na změnu pracovní doby a dalších podmínek máte. Toto pravidlo vychází z Rozhodnutí nejvyššího soudu 21 Cdo 1821/2013 dostupné na: https://ppropo.mpsv.cz/JudikatNS21Cdo18212013.

Pokud Vám zaměstnavatel nevyjde vstříc a Vy máte například zdravotní problémy, doporučuji situaci řešit s Vaším lékařem. Je možné též požádat o přeložení na jinou pracovní pozici nebo požádat později, jakmile vážné provozní důvody u zaměstnavatele pominou. V případě, že si nevíte rady, kontaktujte nás: https://www.ak-becvar.cz

Přeložení na jinou práci těhotných zaměstnankyň včetně seznamu zakázaných prací je téma příštího příspěvku desatera v již čtvrtém pokračování. 

 

 

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec