Desatero pro těhotné zaměstnankyně – díl V.

od | 17 Čvn 2021 | Pracovní právo

V posledním díle desatera pro těhotné zaměstnankyně se budu věnovat zajímavým tématům. To první je načasování sdělení informace o těhotenství svému zaměstnavateli. Navazující téma je o řádné dovolené ve vztahu k mateřské dovolené a rodičovské dovolené a závěrem pár rad, jak se bránit v případě, že Vám zaměstnavatel nevychází jako nastávající mamince vstříc. Pokud je pro Vás téma pracovních podmínek pro těhotné ženy užitečné, podívejte se i na předcházející díly desatera. Odkazy jsou na konci příspěvku.

Jste těhotná zaměstnankyně? Řešíte, kdy oznámit zaměstnavateli, že jste těhotná?

 Termín pro oznámení Vašeho těhotenství zaměstnavateli zákon neupravuje. Je však důležité mít na paměti několik zásadních faktorů:

  • Na jaké pracovní pozici jste a jak dlouho budete schopna práci vykonávat bez ohledu na své těhotenství,
  • Zdali pracujete na dobu neurčitou, určitou nebo jste například ve zkušební době,
  • Zdali budete požadovat přeložení na jinou práci, změnit pracovní směny z nočních na denní, přestat absolvovat dlouhé pracovní cesty atd.

Obecně se doporučuje vyčkat na potvrzení těhotenství od lékaře a mít určitou jistotu, že je vše v pořádku, což bývá po prvním trimestru gravidity. Pokud však vykonáváte práce zakázané těhotným ženám, doporučuji informovat zaměstnavatele co nejdříve. I po prvním trimestru lze ještě nějakou dobu vyčkat, ale je třeba zvážit i postavení zaměstnavatele, který bude muset situaci též řešit. Doporučuji sdělit informaci o těhotenství nejprve Vašemu nadřízenému, pak všem ostatním. V každém případě není třeba se obávat reakcí okolí.

Jiné to je s povinností sdělit zaměstnavateli, kdy budete odcházet na mateřskou dovolenou, což bývá zpravidla 6-8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Podle ustanovení § 195 odst. 2) zákoník práce na mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

Řádná dovolená, mateřská a rodičovská dovolená. 

Jste těhotná zaměstnankyně a nastupujete na mateřskou dovolenou. Nemáte však vyčerpanou řádnou dovolenou za kalendářní rok. O dovolenou nepřijdete. Doporučuji její čerpání tak, aby bezprostředně navazovalo na mateřskou dovolenou. O řádnou dovolenou je třeba požádat zaměstnavatele a to dříve, než skončí mateřská dovolená. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět. Pokud tuto lhůtu nestihnete, můžete dovolenou čerpat bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené. Pravidlo vychází z ustanovení § 217 odst. 5) zákoník práce. Takto čerpaná dovolená však může být ve výměře nižší, než pokud ji čerpáte bezprostředně po mateřské dovolené. A protože i mateřská dovolená je pro nárok na řádnou dovolenou považována za výkon práce, též požádáte i o čerpání řádné dovolené, která Vám tímto vznikne. Pro ilustraci jsem pro Vás připravil vzor takové žádosti. 

Dobrý den.

Jako Vaše zaměstnankyně jsem dne .. .. …. nastoupila mateřskou dovolenou. Dne .. .. …. se mi narodil syn ……/narodila dcera …… Mateřská dovolená bude ukončena dne .. .. ….. S ohledem na skutečnost, že mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na řádnou dovolenou za výkon práce, žádám o možnost jejího čerpání bezprostředně po ukončení mateřské dovolené. Současně Vás žádám o poskytnutí řádné dovolené za rok …. , kterou jsem nestačila před nástupem na mateřskou dovolenou v objemu … hodin/ dnů vyčerpat. Poté Vás tímto žádám o možnost čerpání rodičovské dovolené do 2(3) let věku mého dítěte.

S pozdravem

Jméno příjmení ( r.č., bytem, mobilní kontakt)

 

Jak se bránit v případě, že Vám zaměstnavatel nevyjde vstříc?

Pokud jste těhotná zaměstnankyně a setkáte se s postojem zaměstnavatele, který je v rozporu se zákoníkem práce, můžete situaci řešit několika způsoby. Písemně upozorníte zaměstnavatele, že jeho jednání je v rozporu se zákoníkem práce a že trváte na svých zákonných právech. Pokud nebudete úspěšná, můžete se obrátit na odbory za předpokladu, že u zaměstnavatele odborová organizace funguje. V opačném případě je možné kontaktovat příslušný inspektorát bezpečnosti práce se stížností na postup zaměstnavatele v rozporu se zákoníkem práce. Je možné též kontaktovat mediátora nebo advokáta specializujícího se na pracovní právo. Rádi Vám pomůžeme.  https://www.ak-becvar.cz

Pokud Vás naše příspěvky zaujaly, je možné se přihlásit k jejich odběru tím, že nám zašlete Váš email. 

Odkazy na předcházející díly desatera pro těhotné ženy:

https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-i

https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-ii

https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-iii

https://www.ak-becvar.cz/desatero-pro-tehotne-zamestnankyne-dil-iv

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec