Digitální stopa a její rizika

od | 18 Úno 2022 | Ostatní

Digitální stopa

se stala všudypřítomná. Vytváříme si ji průběžně v on-line světě a ne každý si uvědomuje její rizika. Většina z nás vůbec neřeší, co se s ní stane po našem životě. Digitální stopa je aktuální téma dnešního světa.

Co to je digitální stopa?

Digitální stopa je zjednodušeně soubor informací, které po sobě zanecháváme ať již vědomě nebo nevědomě v rámci informačních a komunikačních technologií v online světě. Nevytvářet v dnešním světě digitální stopu je téměř nemožné. Doma se za námi zavřou dveře a máme své soukromí. V digitálním světě soukromí nemáme vlastně NIKDY. Náš virtuální svět je mnohem více “na očích”, než ten reálný. Digitální stopu můžeme tvořit pasivně nebo aktivně a aby toho nebylo málo, jsou tu ještě tzv. metadata.

Jak se tvoří pasivní digitální stopa?

Pasivní digitální stopa je souhrn informací, na kterých se aktivně nepodílíme. Jedná se o data, která vytváří technická zařízení, které využíváme my sami nebo jiné osoby jako jsou záznamy IP adres, soubory Cookies, souřadnice GPS, videozáznamy z kamer a podobně.  K pasivní digitální stopě lze přiřadit též informace, které o člověku zpřístupnil online někdo jiný. Jako příklad lze uvést různé veřejné seznamy, kde můžeme být lehce dohledatelní.

Co je aktivní digitální stopa?

Aktivní digitální stopa jsou informace, které uvádíme do digitálního života aktivně sami. Jedná se o naši činnost na různých sociálních platformách, blogy, weby, fotografie, e-maily, vyplněné registrační formuláře, náš pohyb na internetu a podobně.

Co jsou metadata?

Metadata jsou zjednodušeně data o datech. V případě fotografie to může být informace o místě jejího pořízení nebo lokalizace počítače podle IP adresy a podobně. Jinými slovy vedle naší digitální stopy vznikají též metadata, která si žijí svým vlastním životem.

Rizika digitální stopy.

Problematika digitálních stop je velká včetně rizik jejího zneužití. Z hlediska prevence bych upozornil alespoň na některá z nich.

Digitální identita 

Digitální identitu ovlivňujeme, tvoříme si ji v kyberprostoru. Dobře se dá využít při budování osobní značky či brandu. Referujeme o své činnosti, píšeme o produktech, natáčíme videa. Jedná se o určitý druh SEBEPREZENTACE. Mějme na paměti, že tato data mohou být využívána i dalšími osobami, které jsou schopny ze zveřejněných informací vytvořit osobnostní nebo profesní profil. Někoho si vygooglit je trend doby.

Rizikem je i fakt, že ne každý účet je toho člověka, za kterého se vydává. Falešná identita slouží podvodníkům k nekalým praktikám a manipulacím. Může též dojít ke krádeži identity, která je zneužita nejrůznějším způsobem a jen těžko se dá zjistit, že právě komunikujeme se zlodějem identity. K digitální identitě byl v minulosti publikován příspěvek https://www.ak-becvar.cz/co-je-digitalni-identita-a-jak-ji-lze-vyuzit-ci-zneuzit/

Digitální pověst.

Aktivita na sociálních sítích, zveřejněné fotografie, “chlubení se”, internetové diskuze, videa, příběhy a řada dalších činností v online světě o nás zanechává informace, které jsou pro znalé jednoduše dohledatelné. Proto je třeba zvažovat, jaké informace v digitálním světě sdělujeme, s jakým záměrem a zda nám nemohou být ku škodě. Budujeme si svoji digitální pověst.

Rizikem je , že ne vždy si budujeme tuto pověst my sami. Co když se nás někdo snaží poškodit, pomluvit nebo se o nás vyjadřuje hanlivě či lživě? V takovém případě je třeba se rozhodnout, zda se budeme bránit, nebo necháme svoji digitální pověst pošramocenou. V případě obrany je na prvním místě domluva s šiřitelem informací o naší osobě, aby takové činnosti zanechal a škodlivé informace odstranil. Pokud neuspějeme, budeme muset činit další právní kroky na obranu naší digitální pověsti.

Budujeme si pověst dobře? Může se stát, že zveřejníme sami o sobě informace, kterých později litujeme. Pokud je smažeme, neznamená to, že v digitálním světě dál neexistují. Existují, sdílely je naši přátelé, přátelé našich přátel a my zjistíme, že naše digitální stopa je VŠUDYPŘÍTOMNÁ. Žije si svým životem bez ohledu na naše rozhodnutí. Existuje právo “být zapomenut”, kdy lze požádat o vymazání problematických informací, které daná služba uchovává. Není to tak jednoduché, jak se zdá. Každá žádost je posuzována i z hlediska dalšího práva a to práva na informace. Obecně lze konstatovat, že se musí jednat o data, které poškozují naši osobu a autorem takové informace nejsme MY SAMI.

Ztráta soukromí.

I když aktivně nesdělujeme on-line světu svůj život, má naše digitální stopa za následek ztrátu soukromí. V digitálním světě jsme mnohem více čitelní, než v tom reálném. Je to dáno sběrem dat v případě naší činnosti na internetu a při využívání různých služeb. Personifikace je příkladem toho, jak jsou naše aktivity sledovány, reklamy šité přímo na míru našim potřebám, sdělení, která se snaží nám co nejvíce přiblížit.

Skutečně je tomu tak? nebo jsme manipulováni a je ovlivňována naše sociální realita? Rizikem je, že jsme předvídatelní, jsou známy naše potřeby, zájmy, kde se pohybujeme, co nakupujeme a spousta dalších informací z našeho soukromí. Naše digitální stopa je využívána pro potřeby společností, jejichž služby využíváme. Evropské právo cestou GDPR zavedlo v této oblasti pravidlo, která nám umožňuje znát informace, které jsou o nás sbírány, za jakým účelem a možnost požadovat jejich smazání.

 

V on-line světě se digitální stopy nezbavíme, ale můžeme ji vědomě spravovat. Vytvářet a budovat si dobrou on-line pověst. Snižovat rizika, která jsou s digitální stopou spojená například tím, že si ujasníme informace, které jsme ochotni sdělovat v kyberprostoru. Pasivní i aktivní digitální stopa má svá rizika a zasahuje do našeho soukromí. To je třeba mít na paměti. Záleží na každém z nás, jak si svého soukromí vážíme a jak si ho ohlídáme.

#advokát #ak-becvar #digitalnipravo #digitalnistopa

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec