Dobrá advokátní úschova

od | 19 Kvě 2023 | Ostatní

Advokátní úschova peněz

 

Úschova peněz je jedním z atraktivních, a současně nejúčinnějších prostředků, jak zajistit bezpečný převod financí. Proto považujeme za důležité navázat na náš minulý příspěvek na blogu o advokátní úschově a v krátkosti  se tomuto tématu zavěnovat.

Úschova

Úschova je ukotvena v občanském zákoníku v § 2402 a násl. Konkrétně se jedná o službu, kdy se nezávislá osoba schovatele zaváže převzít a opatrovat určitou věc pro osobu uschovatele. Tento dvoustranný právní poměr vzniká na základě smlouvy o úschově. Schovatel se smlouvou o úschově zavazuje chovat k opatrovanému předmětu s pečlivostí tak, aby na něm nevznikla žádná škoda. V případě, že škoda na předmětu vznikne, je schovatel povinen tuto škodu uschovateli nahradit. Za úschovu schovateli většinou přísluší finanční náhrada.

Předmětem úschovy může být prakticky jakákoli věc. Nejčastěji se jedná o úschovu peněz.

Využitelnost úschovy peněz

Nepsaným pravidlem je využití úschovy peněz při nákupu nemovitostí.  Svoje místo může zaujímat například i při koupi vozidla. Většinou vždy, kdy se kupní cena nehradí současně s předáním kupované věci.

Druhy úschovy peněz dle osoby schovatele

V případě úschovy peněz se nabízí hned několik možností, u koho lze peníze uschovat. V dané spojitosti se tedy může jednat o notářskou úschovu, kde je v pozici schovatele notář, o bankovní úschovu, kde je schovatelem přímo banka.

Advokátní úschova je pak taková úschova, kde v pozici schovatele je advokát.

Jak přesně funguje advokátní úschova peněz?

Advokátní úschova je upravena v § 56 a § 56a  zákon o advokacii

Praktický příklad fungování advokátní úschovy peněz při nákupu nemovité věci si ukážeme na příkladu koupě nemovitosti:

Kupující uzavře smlouvu o koupi nemovitosti s jejím prodejcem. Mezi podepsáním kupní smlouvy a zapsáním z ní plynoucího vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí vzniká časová prodleva. A právě to je doba, kdy by měla být složená a zaplacená kupní cena nemovitosti chráněna pro případ, že by k zápisu do katastru nemovitostí nedošlo, a tudíž by nebylo převedeno vlastnické právo.

Advokát se nachází v pozici třetí nezávislé osoby, která převáděné peníze „zajistí“ na speciálním účtu advokátní úschovy po dobu, než bude vlastnické právo kupujícího zapsáno do katastru nemovitostí. Výhoda nezávislé třetí strany spočívá v tom, že v případě, že smluvené předpoklady z kupní smlouvy nejsou splněny, finanční prostředky advokát vrátí zpět kupujícímu.

Jedná se o ideální řešení pro všechny, kteří chtějí využít bezpečný, spolehlivý a výhodný způsob zaplacení kupní ceny

 

Jak se dobrá úschova liší od jiných úschov?

Dobrá úschova poskytuje cenově dostupnou, férovou, bezpečnou a flexibilní úschovu peněz.

  • Cenová dostupnost: na stránkách http://www.dobrauschova.cz je kalkulačka, na které si klient spočítá cenu advokátní úschovy peněz jednoduše tím, že si zadá výši částky, kterou požaduje do advokátní úschovy složit.

Cenu advokátní úschovy znáte předem.

  • Férová úschova peněz: cena za službu dobré advokátní úschovy se odvíjí od výše uschované částky.

Nikdy neplatíte zbytečně vysokou cenu v případě menšího objemu složených finančních prostředků.

  • Bezpečná úschova peněz: advokátní úschova peněz je realizována na bankovních účtech u renomovaných bank. O veškerém pohybu finančních prostředků jsou klienti vždy bezprostředně informováni. Bezpečnost Vašich peněz je naší prioritou.

Kdykoli si můžete odkontrolovat zůstatek svého úschovního účtu.

  • Flexibilní úschova peněz: Reagujeme rychle a pohotově. Svěřené finanční prostředky jsou po splnění veškerých podmínek co nejrychleji na účtech našich klientů.

Ve smlouvě o úschově garantujeme rychlou výplatu finančních prostředků z dobré úschovy.

 

Příklad dobré úschovy peněz:

Úschova 1.000.000 Kč je u naší advokátní kanceláře zpoplatněn částkou 1.500 Kč za vypracování smlouvy o úschově a 0,1% z objemu úschovy. Celková cena 2.500 Kč.

Stejná úschova zpoplatněná dle notářského tarifu je 5.600 Kč.

Ušetřená částka je 3.100 Kč při stejné garanci zajištění.

 

V případě, že máte zájem využít služeb naší advokátní úschovy, kontaktujte nás na https://www.ak-becvar.cz/uschova-penez/ nebo na https://dobrauschova.cz/

Celkovou cenu za využití dobré úschovy si můžete spočítat na naší kalkulačce https://www.ak-becvar.cz/uschova-penez/ nebo na https://dobrauschova.cz/

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec