Nabízené balíčky právních služeb

Co je online služba?

Naše advokátní kancelář nabízí některé vybrané právní služby tzv. online. Jedná se o kvalitní, bezpečnou a cenově výhodnou službu. Charakteristickým znakem je, že veškerá komunikace a předávání informací se děje cestou elektronické komunikace, většinou za využití emailové pošty a telefonu. Není třeba osobního setkání a předávání si podkladů v tradiční papírové podobě.

Výhody online služby.

Jednoduchá, rychlá a cenově přijatelná služba. Přesně znáte obsah služby a její cenu. Neřešíte parkování nebo dopravu k nám do kanceláře. Šetříme svůj čas navzájem. Přesto Vám poskytneme kvalitní službu.

Cena a úhrada.

Cena právního balíčku je konečná, tedy včetně DPH. Úhrada služby je na základě vystaveného daňového dokladu s přiděleným variabilním symbolem. Fakturu Vám zašleme na Vámi uvedenou emailovou adresu po poskytnutí právní služby, jejíž zpřístupnění je podmíněno úhradou celé ceny objednaného právního balíčku.

Zabezpečení informací.

 I když se služba poskytuje za využití kyberprostoru, je na naší straně maximálně zabezpečena. Naše kancelář zavedla a používá systém managementu bezpečnosti informací v souladu s požadavky ČSN/IEC 27001:2014.

 

Více se dočtete v obchodních podmínkách online služeb.

Darování nemovitostí

Insolvence

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti.
Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec