Jak a kam zveřejnit účetní závěrku společnosti

od | 9 Led 2021 | Korporátní právo

Obchodní společnosti, respektive účetní jednotky zapsané do veřejného rejstříku mají zákonnou povinnost zveřejňovat účetní závěrky založením do sbírky listin. Příslušné části účetní závěrky jsou zasílány příslušnému rejstříkovému soudu v elektronické podobě ve formátu PDF. Tj. každá jednotlivá listina se předává jako jeden PDF dokument. Ty nesmí být zašifrované, poškozené a musí být povolen jejich tisk v plném rozsahu. Velikost souboru nesmí překročit 150 kB na 1 stránku listiny.

Možnosti odeslání pdf dokumentu/ů s účetní závěrkou:

  • datovou schránkou na adresu příslušného rejstříkového soudu
  • na elektronickou adresu soudu (e-mailem s el. podpisem)
  • prostřednictvím online podání do sbírky listin dostupného přes or.justice.cz
  • webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
Seznam rejstříkových soudů Datová schránka Adresa ePodatelny
Městský soud v Praze – pro Prahu a střední Čechy snkabbm or@msoud.pha.justice.cz
Krajský soud v Brně 5wwaa9j podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Krajský soud v Českých Budějovicích 832abay podatelna@ksoud.cbu.justice.cz
Krajský soud v Plzni yaraba4 sbirkalistin@ksoud.plz.justice.cz
Krajský soud v Ústí nad Labem phgaba8 podatelna@ksoud.unl.justice.cz
Krajský soud v Hradci Králové ep7abae orpodatelna@ksoud.hrk.justice.cz
Krajský soud v Ostravě euyp2tn podatelna@ksoud.ova.justice.cz

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec