Je prodloužená záruka výhodná?

od | 28 Čvn 2022 | Ostatní

Prodloužená záruka

Často se na nás obracejí klienti s problémem, který souvisí se sjednanou prodlouženou zárukou k zakoupenému zboží.

Co vlastně prodloužená záruka je a jaké může mít formy?

Je prodloužená záruka výhodná a má smysl si ji připlácet?

V dnešním příspěvku se pokusím na tyto otázky odpovědět. K reklamacím se vztahuje již dříve publikovaný článek:  https://www.ak-becvar.cz/reklamace/

 

Odpovědnost za vady a zákonná záruka

Odpovědnost za vady věci prodané v obchodě je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí konkrétně § 2165, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Uplatnit právo z daného plnění může pouze přímý kupující. Ten musí prokázat všemi dostupnými prostředky, že danou věc koupil právě od prodávajícího, a dále kdy ke koupi došlo a kolik věc stála. Zpravidla kupující předkládá doklad o koupi zboží, tj. účtenku či fakturu. Může použít smlouvu, dokument o přepravě, výpis z banky, popř. koupi může dosvědčit třetí osoba. Prodávající nesmí způsob prokazování jakkoliv omezovat tím, že by stanovil výčet dokumentů, které jsou nutné k uplatnění reklamace.

 

Pokud se nějaká vada objeví v prvních 6 měsících od zakoupení, bere se za to, že tam byla již při převzetí zboží.

Prodloužená záruka

Nad rámec zákona může prodávající poskytnout záruku za jakost – tedy, že si zboží zachová své obvyklé vlastnosti po delší dobu, než je 24 měsíců. Takovou záruku přebírá prodávající dobrovolně, a to obvykle v záručním prohlášení nebo ve smlouvě. Ze zákona automaticky nevyplývá.

Prodloužená záruka a její formy

Kupující se může setkat s nabídkou tzv. prodloužené záruky, která nemá se zákonnou zárukou ve smyslu ustanovení §2113 občanského zákoníku nic společného. V takovém případě se totiž záruka neřídí zákonnou úpravou. Jedná se o smluvní ujednání poskytovatele prodloužené záruky nebo o ujednání v jeho obchodních podmínkách. Často se jedná o pojištění, které obchodník nabídne jako prodlouženou záruku. Pak jsou platné pojistné podmínky.

 

U prodlužené záruky je tedy třeba rozlišovat, zdali se jedná o záruku za jakost ve smyslu občanského zákoníku, nebo se jedná o prodlouženou záruku jako smluvní ujednání dle podmínek poskytovatele. Často obchodníci nabízí prodlouženou záruku ve formě pojištění. 

Případné záludnosti prodloužené záruky

Prodloužená záruka bývá často marketingový tah. Kupující by si měl důkladně prostudovat podmínky a uvědomit si, za co si chce připlatit. Nenechat se zmást pocitem, že se jedná o podmínky dané zákonnou záruku a nikoli například podmínkami pojištění. Pojišťovny takovou záměnu obvykle podpoří tím, že nevyplácí jen pojistné plnění, ale nabízí i opravu nebo výměnu zboží. Stále se však jedná o pojistné plnění, NIKOLI vyřízení reklamace.

Velmi častým případem je elektronika. Prodloužená záruka je prezentována jako pojištění záruky, která se (jak již víme) řídí pojistnými podmínkami. V nich můžeme nalézt řadu výluk uvádějící situace, kdy si jako kupující nemůžeme nárokovat pojistné plnění. O nároku na pojistné plnění rozhoduje pouze pojišťovna, nikoliv majitel věci. Navíc plnění, které může kupující dostat zpět se krátí v závislosti na délce používání zboží.

Co je pro rozhodování o prodloužené záruce důležité?

1. Zjistit, o jakou záruku se jedná. Zdali tu ve smyslu občanského zákoníku nebo smluvní, například ve formě pojištění.

2. Cena smluvní záruky. O kolik se prodraží nákup zboží se smluvní zárukou.

3. Cena zboží. Připojistit si prodlouženou záruku bych zvažoval jen u dražšího zboží.

4. Obchodní, respektive pojistné podmínky. Předtím, než se rozhodnete pojistit si svoje zboží, důkladně si přečtěte pojistné podmínky, na které se bude pojištění vztahovat. Nezapomeňte se doptat na případné výluky pojištění a krácení výplaty pojistného v závislosti na čase. Ptejte se na definici pojistné události, možná zjistíte, že nabídka prodloužené záruky je vlastně o ničem, a tudíž znamená vyhozené peníze.

5. Recenze na pojišťovnu. Není od věci si zjistit zkušenosti jiných spotřebitelů s řešením a výplatou pojistného plnění.

6. Reklamovat. Pokud se u vašeho zboží vyskytne vada, důkladně dbejte na to, ať nepropásnete možnost zboží vyreklamovat. V této souvislosti radím:

“Dejte si pozor na to, aby obchodník v prvních 24 měsících, tedy v době zákonné záruky, nezaměnil zákonnou záruku za pojistné plnění. Pokud obchodník nahlásí vadu věci jako pojistnou událost, může být výrobek opraven v rámci likvidace pojistné události a vy přijdete o svá práva ze zákonné záruky”.

Prodloužená záruka je výhodná pro obchodníka a pojišťovnu. Jinak by to nedělali. Nemusí, ale může být současně výhodná i pro spotřebitele.

 

Příklad prodloužené záruky v internetovém obchodě www.alza.cz

  1. prodloužená záruka jako nabízená služba: https://www.alza.cz/sluzby
  2. informace o pojištění prodloužené záruky: https://www.alza.cz/prodlouzena-zaruka-art2541.htm
  3. informace o pojišťovně a pojištění Alza:  https://cdn.alza.cz/Foto/Download/Pojistne%20podminky%20CPP/CZ_CZ_Prodlouzena%20zaruka_komplet_.pdf

V pojistných podmínkách jsou k nalezení veškeré důležité informace a podmínky prodloužené záruky jako je definice pojistné události  (část 1, bod 8), poskytované pojistné plnění (část 1, bod 8) nebo výluky z pojištění (části 1, bod 10 pojistných podmínek).

Z uvedených podmínek vyplývá například to, že limitem pojistného plnění pro škodu způsobenou omezením nebo ztrátou funkčnosti je časová cena Věci. To je cena Věci v době vzniku pojistné události. Určí se tak, že se od kupní ceny Věci odečte 1% z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení Věci. 

Pokud je zakoupena prodloužená záruka na tři roky, tak dle výše uvedených podmínek to znamená, že v začátku běhu prodloužené záruky lze rovnou odečíst -24% z ceny zboží a získáme časovou cenu. Každý další měsíc se odečítá další jedno procento. Po 4 letech to bude již -48% ze vstupní ceny zakoupené věci. V případě levnějšího zboží se prodloužená záruka vzhledem k její ceně nemusí vyplatit.

Pokud nás chcete sledovat, je možné se přihlásit k odběru na https://www.ak-becvar.cz/

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec