Jiné vlastní zdroje k rozdělení v obchodní společnosti

od | 19 Led 2021 | Korporátní právo

Rozlišujeme mezi rozdělením zisku a rozdělením jiných vlastních zdrojů. Slíbil jsem, že v krátkosti popíšu, co vlastní jiné zdroje jsou.  Podíl na zisku je srozumitelný a nikoho nepřekvapí, že se jedná o zisk :), respektive o  výsledek hospodaření minulých let (zisk), jiný výsledek hospodaření minulých let (zisk), výsledek hospodaření běžného účetního období (záloha na zisk). Za určitých okolností lze sáhnout i do fondů ze zisku, pokud tedy nejsou účelově vázány. V rozvaze nalezneme v částech A.III., A.IV. a A.V. Vlastní jiné zdroje mohou být méně čitelné. Jsou to ážio a kapitálové fondy, pokud nejsou účelově vázány a dále přeceňovací rozdíly. Tedy rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací a rozdíly z přeměn obchodních korporací. Souhrnně jiné vlastní zdroje, které v rozvaze nalezneme v části A.II. Předpokládáme jejich kladnou hodnotu. Jinak více též v §34 zákona o obchodních korporacích, vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Komu všemu lze přiznat podíl na zisku je téma na příště.

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec