Komu lze rozdělit zisk společnosti

od | 22 Led 2021 | Korporátní právo

Víme, komu lze přiznat zisk společnosti?

Zisk nebo podíl na jiných vlastních zdrojích lze přiznat i jiným osobám než společníkům či akcionářům. Mohou to být zaměstnanci společnosti cestou fondu sociálních potřeb, do něhož společnost bude přispívat určitým procentem ze zisku. Mohou to být bývalí společníci nebo akcionáři, členové volených orgánů či jiné další osoby. A naopak, společník anebo akcionář může být vyloučen z možnosti podílet se na výplatě zisku. To, co takové skutečnosti určuje je společenská smlouva nebo stanovy společnosti. Tam je dán okruh těch, kteří mají právo podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích a v jaké procentuální výši. Viz také § 34 zákona o obchodních korporacích: ” Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak”. Zajímavé v této věci je též usnesení NS ČR z 27.3.2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.

Doporučení na závěr. Pokud zakládáte novou společnost, je společenská smlouva nebo stanovy primární dokument. Zde si zakladatelé (společníci, akcionáři) vkládají svá pravidla pro budoucnost společnosti a vztahů v ní. Tedy i rozdělení zisku.

Pozor též na pozvánku, respektive náležitosti pozvánky na valnou hromadu, která rozhoduje o rozdělení zisku – téma na příští blog.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec