Milostivé léto

od | 21 Říj 2021 | Ostatní

Milostivé léto

je šance, jak se dostat z exekuce a začíná za pár dnů! Může se týkat tisíců lidí, které postihla exekuce. Díky této možnosti se mohou dlužníci zbavit svých závazků. 

Jak se zbavím dluhů?

Po určitou dobu, která začíná 28.10. 2021 můžeš zaplatit původní dluh (jistinu) a exekuční náklady soudnímu exekutorovi. Vše ostatní bude odpuštěno. Takže v případě, že dlužíš na nájemném v obecním bytě, nebo za dodávku energií či za jízdu načerno nebo máš jiné veřejnoprávní dluhy, pak je můžeš doplatit soudnímu exekutorovi včetně nákladů řízení a máš vystaráno. V průběhu Milostivého léta jsou totiž ostatní části dluhu (úroky z prodlení, smluvní pokuty) odpuštěny. Mnohdy je příslušenství jistiny větší, než samotný původní dluh. Proto je Milostivé léto šance, jak se dostat z dluhů za co nejmenší finanční ztrátu.

O jaké dluhy se jedná?

Jedná se o pohledávky (Tvoje dluhy), které vymáhá soudní exekutor. Tak například jízda načerno za pár stovek korun se během let mohla vyšplhat na částku desítek tisíc korun. V průběhu Milostivého léta zaplatíš původní pokutu a poplatek vy výši 908 Kč exekutorovi a Tvůj dluh je vyrovnán. Musí se jednat o dluhy, které vznikly za státem, u obcí nebo krajů nebo ve společnostech, ve kterých drží stát většinový podíl. Další podmínka je, že dluh je v exekuci. Ovšem nejedná se o daňovou exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí!

Stejně tak Milostivé léto nedopadá na peněžité tresty za úmyslný trestný čin, nebo dluhy z odpovědnosti za úmyslně spáchanou škodu, dluhy z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném.

Dluhy, které mohou spadat do Milostivého léta a vznikly za:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize,
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Jak mám postupovat v případě Milostivého léta?

Kontaktuj svého exekutora s dotazem, kolik dlužíš na jistině (původním dluhu) a kolik máš již uhrazeno. Doporučuje se dotázat písemně doporučenou poštou a uvést, že se jedná o akci Milostivé léto. Exekutora kontaktuj i tehdy, pokud se domníváš, že máš vše zaplaceno! Nemusí tomu tak být a teď to můžeš zjistit. Jakmile se dozvíš částku, zaplatíš ji na účet exekutora včetně poplatku. Nezapomeň do poznámky při převodu peněz napsat, že se jedná o Milostivé léto! Kontaktuj exekutora s tím, že jsi vše uhradil a požaduješ vydání rozhodnutí o tom, že je zbytek dluhu prominut. Exekutor má povinnost takové rozhodnutí vydat. Vyplatí se vše řešit zavčasu, ne dříve než 28.10.2021 a musíš vše doplatit do 28.1.2022. 

Kdy Milostivé léta začíná a kdy končí?

Milostivé léto začíná 28.10.2021 a končí 28.1. 2022! Doporučuji tedy nezahálet a využít tuto šanci. Pusť se do vyřizování formalit co nejdříve. Je možné, že zájem bude velký a tak nelze vyloučit časové průtahy.

Po přečtení příspěvku na téma Milostivé léto bys měl vědět

 • zda-li se Tě Milostivé léto týká,
 • jak kontaktovat svého exekutora (písemně doporučenou poštou),
 • co chtít po soudním exekutorovi (chceš znát zůstatek jistiny dluhu z důvodu jeho uhrazení v rámci Milostivého léta a poplatek soudního exekutora, eventuálně č. bankovního účtu, kam máš dluh zaplatit),
 • při uhrazení dluhu dáš do poznámky v příkazu k platbě, že se jedná o Milostivé léto,
 • po úhradě budeš kontaktovat písemně svého soudního exekutora s žádostí o vydání rozhodnutí, že zbytek dluhu Ti byl prominut,
 • že začneš co nejdříve, protože Milostivé léto začíná 28.10.2021 a končí 28.1.2022!

V případě potřeby se můžeš obrátit na naši advokátní kancelář:https://www.ak-becvar.cz/

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec