Minimální mzda v roce 2021 a odkaz na formulář “prohlášení poplatníka daně z příjmů”

od | 26 Led 2021 | Pracovní právo

Minimální mzda v roce 2021

O tom, že bude v roce 2021 zvýšena minimální mzda informovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 16.11.2020. Proto jen okrajově si připomeňme, že pro rok 2021 je minimální mzda zvýšena o 600,00 Kč, a to z loňských 14.600,00 Kč na 15.200,00 Kč. S tím úzce souvisí i zaručená mzda, proto je třeba sledovat její nastavení pro rok 2021 pro jednotlivé kategorie prací.

Další souvislosti se zvýšenou minimální mzdou jsou například:

  • platba pojistného na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů se zvyšuje na částku 2.052,00 Kč,
  • tzv. školkovné je možné využít až do výše 15.200,00 Kč na jedno dítě,
  • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě je nově 91.200,00 Kč,
  • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP je dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda, tedy 7.600,00 Kč,
  • daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů je nově do výše 547.200 Kč , což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu ve výši 45.600 Kč.

Ještě bych rád upozornil i na změnu výše slevy na poplatníka v roce 2021, která se zvedá na částku 27.840,00 Kč.

Pro případ zaměstnanců a zaměstnavatelů přikládám odkaz na formulář “Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti”. ttps://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5457_26.pdf

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec