Návrh novely zákoníku práce-minimální mzda, snížení pracovní doby, zvýšení doby dovolené

od | 6 Dub 2021 | Pracovní právo

V současné době je v poslanecké sněmovně ČR sněmovní tisk č. 1181, návrh poslanců Ondřeje Veselého, Kateřiny Valachové, Jana Chvojky a Aleny Gajdůškové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona se týká nového způsobu výpočtu valorizace minimální mzdy a upravuje podmínky pro stanovení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Reaguje na okolní demokratické státy a po jejich vzoru stanovuje kratší pracovní dobu a zvyšuje délku řádné dovolené pro zaměstnance.

Pracovní doba a dovolená

Délka stanovené týdenní pracovní doby se v návrhu snižuje z 40 hodin na 37,5 hodiny. V případě, že se jedná o zaměstnance pracující ve ztíženém prostředí jako je práce v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a báňských pracovištích v geologickém průzkumu se pracovní doba snižuje z 37,5 hodiny na 35 hodin. V třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu se snižuje délka pracovní doby z 37,5 hodiny na 35 hodin. V zákoně se v  čl. I bod 9 zvyšuje délka řádné dovolené ze čtyř na pět týdnů.

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec