Neaktivní společnost po novele zákona o obchodních korporacích

od | 9 Led 2021 | Korporátní právo

Obchodní společnosti mají zákonnou povinnost zakládat do sbírky listin účetní závěrky za jednotlivá účetní období.  Sbírka listin je součástí veřejného rejstříku, který byl zřízen zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů s účinností od 1.1.2014.  Sbírka listin je veřejně dostupná, každý má do ní přístup prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR. To je pravděpodobně hlavní důvod, proč je tato povinnost nepopulární a řada podnikatelů ji porušuje. Novela zákona o obchodních korporacích pod pojem neaktivní společnost zařazuje takovou, která nezakládá do sbírky listin účetní závěrky a současně je nekontaktní, například využívá virtuální sídlo.  A přesně takové společnosti bude moci soud po uplynutí 12 měsíců zrušit bez likvidace a provést výmaz z obchodního rejstříku. Jinak pro porušení povinnosti zakládat účetní závěrky do sbírky listin platí peněžitá pokuta do 100.000,00 Kč. Jak a kde zveřejnit je obsahem následujícího příspěvku.

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec