Novela exekučního zákona

od | 26 Čvc 2021 | Ostatní

Novela exekučního zákona.

Co nového přinese dlouho očekávaná novela exekučního zákona? V budoucnu by se mohlo zastavit kolem dvou milionů exekucí! Netýká se tato možnost i Vás?

To nejzásadnější je shrnuto v následujícím příspěvku. Jedná se zejména o zastavení exekuce u drobných dluhů, změna v pořadí splácení dluhu, milostivé léto roku 2022, možnost zastavit mobiliární exekuce a právo dlužníka na přístup k informacím.

Návrh exekučního zákona se projednával více jak dva roky a je skutečnou změnou od doby, kdy byl zaveden institut soukromých exekutorů v ČR.

Zásadní změny exekučního zákona.

  • Od 1. 1. 2022 bude možné zastavit exekuce na dluh, který v původní výši nepřesáhl 1500 Kč a dlužník ho nebyl schopen minimálně šest let splácet. Důvodem nesplácení byla absence příjmů. Tato změna zákona bude platit se zpětnou účinností.
  • Od 1.1. 2023 by se mohly zastavit také exekuce na dluh, který v původní výši přesáhl hranici 1500 korun.
  • Další změna se týká pořadí splácení dluhu, kdy dlužník bude moci přednostně splácet jistinu dluhu (původní dluh). To zamezí stále narůstající dlužné částce. V současnosti totiž dlužník nejprve splácí příslušenství dluhu a teprve poté jistinu. Příslušenstvím dluhu se rozumí úroky, penále, smluvní pokuty atd.
  • V roce 2022 v době účinnosti novely exekučního zákona se zavádí “milostivé léto”. To znamená, že dluhy u veřejné správy – klasicky finanční úřady, u zdravotních pojišťoven nebo u státních firem bude moci dlužník jednorázově zaplatit plus 750 Kč jako náklady na zastavení exekuce. Toto však musí stihnout do 6ti měsíců ode dne účinnosti novely.
  • V případě mobiliární exekuce, kdy se zabavuje dlužníkův majetek, bude moci dlužník tento stav zvrátit. A to v případě, že nad rámec zákonných srážek z příjmů bude schopen ještě platit peníze navíc na umořování svého dluhu ve výši od 1500 Kč do 6000 Kč dle svých možností. Navíc mobiliární exekuce se bude týkat jen fyzických osob-občanů, které nesplácejí své dluhy. Nebude se týkat právnických osob.
  • Nemalou změnou je právo dlužníka mít přístup k informacím o své exekuci. Může si vyžádat zaslání exekučního spisu na datovém nosiči. To zefektivní právní pomoc. Stejně tak exekutor má povinnost nahrávat veškerou ústní komunikaci, kterou on nebo jeho zaměstnanci s dlužníky vedou.

Trápí Vás problémy v oblasti oddlužení, exekuce nebo insolvence? Obraťte se na naši advokátní kancelář. Jsme připraveni Vám pomoci. Je možné nás kontaktovat přímo nebo přes kontaktní formulář. https://www.ak-becvar.cz/kontakt/

Máte zájem o zajímavé příspěvky v oblasti práva? Zadejte svůj email a budou Vám chodit pravidelně. Tato služba je bezplatná.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec