Novela zákona o obchodních korporacích – druhý bilanční test

od | 13 Úno 2021 | Korporátní právo

Novela zákona o obchodních korporacích přináší sjednocení a rozšíření testování ekonomických výsledků v korporacích za účelem vyplacení podílů na zisku a jiných zdrojích tak, aby s malými výjimkami dopadalo na všechny obchodní korporace.  Test vlastního kapitálu nebo též druhý bilanční test jsou od 1.1.2021 povinny provádět vedle akciových společností i další obchodní korporace, tedy i například s.r.o.

O co se konkrétně jedná?

Druhý bilanční test kontroluje stav vlastního kapitálu společnosti. Při výplatě podílu na zisku a na vlastních zdrojích  nesmí dojít ke snížení vlastního kapitálu společnosti pod výši jeho upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit.

Cílem testu

je zachování  finanční stability ve společnosti a současně umožňuje zajistit vypovídající údaje o základním kapitálu. Druhý bilanční test musí při rozdělování zisku a vlastních zdrojů společnosti provést a respektovat.

max. hodnota podílu na zisku + vlastních zdrojích = vlastní kapitál ve výši upsaného základního kapitálu + nerozdělitelné fondy

Před vlastní výplatou podílu na zisku a na jiných zdrojích je třeba zpracovat tzv. insolvenční test. Kdo je zodpovědný a jak se provádí – námět na některý příští blog.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec