Poskytované služby online

Pro zvýšení komfortu a urychlení kontaktu s námi poskytujeme některé právní služby online. Zajišťujeme tak rychlý právní servis v případě darování nemovitostí nebo kupní smlouvy na nemovitost. Obdobně Vám pomůžeme při insolvenci, oddlužení, exekuci nebo vymáhání pohledávek. Online Vám dokážeme poradit a zajistit rychlou právní pomoc v oblasti rodinného nebo pracovního práva.

Nebojte se obrátit na profesionály.

Co je online služba?

Naše advokátní kancelář nabízí některé vybrané právní služby tzv. online. Jedná se o kvalitní, bezpečnou a cenově výhodnou službu. Charakteristickým znakem je, že veškerá komunikace a předávání informací se děje cestou elektronické komunikace. Není třeba osobního setkání a předávání si podkladů v tradiční papírové podobě.

Výhody online služby.

Jednoduchá, rychlá a cenově přijatelná služba. Přesně znáte obsah služby a její cenu. Neřešíte parkování nebo dopravu k nám do kanceláře. Šetříme svůj čas navzájem. 

Cena a úhrada.

Cena právního balíčku je konečná, tedy včetně DPH. Úhrada služby je na základě vystaveného daňového dokladu s přiděleným variabilním symbolem. Fakturu Vám zašleme na Vámi uvedenou emailovou adresu po poskytnutí právní služby, jejíž zpřístupnění je podmíněno úhradou celé ceny objednaného právního balíčku.

Zabezpečení informací.

 I když se služba poskytuje za využití kyberprostoru, je na naší straně maximálně zabezpečena. Naše kancelář zavedla a používá systém managementu bezpečnosti informací v souladu s požadavky ČSN/IEC 27001:2014.

 

Více se dočtete v obchodních podmínkách online služeb.

Darovací smlouva na nemovitost

V rámci online právních balíčků Darování nemovitosti rozlišujeme dvě úrovně poskytovaných služeb.

Darovací smlouva na nemovitost zahrnuje sepsání nebo revizi darovací smlouvy, sepsání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu, právní konzultaci s advokátem v délce 30 minut, a to vše v co nejkratším čase, nejpozději do 4 pracovních dnů.
Cena od 3.800 Kč včetně DPH.

Při koupi balíčku Darovací smlouva na nemovitost Premium Vám navíc ve smlouvě sepíšeme ujednání o služebnosti – věcného břemene, které je třeba též zapsat u příslušného katastrálního úřadu, popřípadě provedeme revizi darovací smlouvy s ujednáním o služebnosti, poskytneme Vám právní konzultaci s advokátem v délce 60 minut a poradíme i v oblasti daňové. Vše do 2 pracovních dnů.
Cena od 4.800 Kč včetně DPH.

Darování nemovitostí má svá specifika. Upozorníme na případná rizika, vše připravíme pro hladký průběh Vašeho vkladu a řízení na katastrálním úřadě.

Kupní smlouva na nemovitost

Při nákupu a prodeji nemovitostí je třeba být velmi obezřetný. Většinou se jedná o nemalé finanční investice. Pokud si objednáte balíček Kupní smlouva na nemovitost , veškeré podklady s Vámi důkladně probereme a zajistíme perfektní právní přípravu.  Součástí balíčku je konzultace s advokátem v délce 30 minut a zpracování smlouvy včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 4 pracovních dnů.
Cena od 4.000 Kč včetně DPH.

V balíčku Kupní smlouva na nemovitost Premium řešíme též případná věcná břemena – služebnosti nebo financování koupě nemovitosti cestou úvěru. Samozřejmostí je právní poradenství s advokátem v délce 60 minut a rychlé zpracování Vašich požadavků.
Cena od 5.000 Kč včetně DPH.

Při nákupu nebo prodeji nemovitosti doporučujeme vždy v rámci smluvních ujednání využít služeb advokáta. Upozorníme Vás na případná rizika, nabízíme advokátní úschovu pro kupní cenu a ochranu smluvních stran.  Naše advokátní úschova je dobrá, bezpečná a současně cenově velmi příznivá – advokátní úschova. Připravíme návrh na vklad do katastru nemovitostí a poradíme v následné daňové oblasti.

Insolvence

Vše kolem insolvenčního řízení, samotné insolvence nebo exekuce řešíme v rámci online balíčku Insolvence. Nabízíme rychlou pomoc, můžete se na nás obrátit také v případě potřeby právní pomoci s oddlužením nebo vymáháním pohledávek. Cena od 2.000 Kč včetně DPH.

Další online služby

Kromě nabízených ucelených balíčků právních služeb s Vámi dokážeme řešit online i jiné oblasti práva. Obrátit se na nás můžete také v případě problémů v rodinné oblasti jako je žádost o rozvod, vypořádání společného jmění manželů, úpravy styku s nezletilým dítětem a péčí o nezletilé děti po rozvodu. Spolupracujeme též s odborníky v oblasti personalistiky, řešíme problematiku pracovního práva, online Vám dokážeme pomoci i v případě kontroly a revize pracovních smluv, dohod o výkonu funkce jednatele a jiných. Další ucelené balíčky právních služeb a online poradenství připravujeme.

Spojte se s námi a společně najdeme co nejlepší řešení.

Objednejte si online smlouvu

    Důvěřujte odborníkům

    „Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti.
    Znalost však často.“

    Stanislav Jerzy Lec