Paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné

od | 4 Lis 2020 | Korporátní právo

10. leden 2021 je den, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ohlásit příslušnému správci daně vstup do tzv. paušálního režimu. Novinka platná od roku 2021 umožní některým podnikajícím fyzickým osobám si zjednodušit administrativu v souvislosti s podnikáním. Mohou se rozhodnout pro platbu paušální daně včetně plateb sociálního a zdravotního pojištění tak říkajíc v jednom bez toho, že by musely podávat daňové přiznání.

Režim mohou využít podnikající OSVČ, jejichž roční příjmy nepřesáhnou hodnotu jeden milion korun českých. Nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti a komplementářem komanditní společnosti. Nejsou dlužníkem, u kterého by bylo zahájeno insolvenční řízení a k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nejsou poživateli příjmů ze závislé činnosti s výjimkou těch, u kterých se daň vybírá srážkou dle zvláštní sazby daně.

Pokud se podnikající OSVČ rozhodne pro paušální daň, nemůže již využít další možnosti snižování daně včetně slev na dani. Tedy i případných možných daňových zvýhodnění, které by jinak mohla uplatnit u děti.

Výše paušální částky je stanovena na 5.469 Kč měsíčně. Splatná je do 20. dne příslušného měsíce.

100 Kč je daň z příjmů fyzických osob,

2.393 Kč je minimální zdravotní pojištění,

2.976 Kč je minimální sociální pojištění zvýšené o 15 %.

Celková částka zdanění za 12 měsíců je 65.628 Kč.

Jak dalece je tento postup výhodný si musí každý určit individuálně. Je to jen jedna z možností, jak využít daňový systém v ČR, kde tato možnost chyběla. Neznamená však, že bude automaticky výhodná pro každého, koho se může týkat.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec