Peněžitá pomoc v mateřství a možnost přivýdělku

od | 24 Čvn 2021 | Pracovní právo

V předcházejících příspěvcích na blogu jsem připravil desatero pro těhotné zaměstnankyně. Jsou to pravidla pro nastávající maminky z pohledu pracovního práva. Na to navazuji příspěvkem, který se týká peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. Zákonná úprava vychází z ustanovení §32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o sociálním pojištění. 

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství – mateřská dávka je vyplácena po dobu 28 týdnů (37 týdnů v případě dvojčata) a to 6 (8) týdnů před porodem a zbytek po porodu. Otcové mají stejné podmínky s tím, že dávka je pouze po dobu 22 týdnů. Nárok vzniká těm, kteří za poslední 2 roky byli účastni na nemocenském pojištění po dobu 270 dnů. Není zapotřebí, aby se jednalo o pojištění jen u jednoho zaměstnavatele. Po dobu dvou let se tyto dny sčítají.

Další podmínkou je, aby žadatel byl v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn. Jinými slovy, aby byl zaměstnán. Ale pozor, pro nastávající maminky existuje ještě tzv. ochranná lhůta. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může nastat i z ní.  Pokud žena byla ke dni zániku pojištění (ukončení pracovního poměru) minimálně 180 dnů těhotná, pak se na ni peněžitá pomoc v mateřství vztahuje taktéž. To je důležité vědět například u pracovních poměrů na dobu určitou! Obecně ochranná lhůta závisí na délce pojištění (délce zaměstnání). Je-li kratší, je kratší i ochranná lhůta. Pokud budoucí maminka například přišla o zaměstnání ve zkušební době při zachování podmínky 180 dnů těhotenství, je ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo pojištění (zaměstnání). Jinak obecná délka ochranné lhůty je 7 dnů.

Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok i osoby samostatně výdělečně činné, pokud si platí dobrovolně nemocenské pojištění. Minimální doba je 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Současně musí účast na nemocenském pojištění být minimálně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Je jedno, jestli v rámci zaměstnání nebo podnikání.

Dotaz: Lze při peněžité pomoci v mateřství mít přivýdělek?

Odpověď: Ano lze, ale pouze na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Tedy jen částečně. Výše odměny není nijak limitována oproti odpracované době. Dohoda o provedení práce je max. 300 hodin za rok a dohoda o pracovní činnosti je v maximu poloviční pracovní úvazek, tedy 20 hodin týdně. Je možné pracovat i u původního zaměstnavatele, ale na jinou pracovní pozici (než z které plyne mateřská dávka) a s novou pracovní smlouvou, respektive dohodou.

OSVČ po dobu mateřské nesmí osobně vykonávat výdělečnou činnost, ale nemusí ji po tuto dobu přerušovat. Což znamená, že ji může vykonávat spolupracující osoba nebo její zaměstnanci. Stejně tak může OSVČ pracovat a přivydělat si jako zaměstnanec na dohodu. Stále za podmínky, že nemusí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat.

Dotaz: Pracuji v zaměstnání na dohodu o provedení práce. Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Odpověď: Záleží na tom, jak vysokou máte měsíční odměnu z dohody. Pokud si vyděláte víc, jak 10.000 Kč, jste ze zákona nemocensky pojištěna a vztahují se na Vás stejné podmínky, jako v případě pracovní smlouvy. Pokud máte měsíční odměnu rovnou nebo menší než 10.000 Kč, nejste nemocensky pojištěna a na peněžitou pomoc v mateřství nemáte nárok, ale máte rovnou nárok na rodičovský příspěvek.

Dotaz: Jak se peněžitá pomoc v mateřství vypočítá?

Odpověď: Peněžitá pomoc v mateřství se vypočte z Vašeho příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou. Zjistí se Váš denní vyměřovací základ. Příspěvek je 70 % zredukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. U osob samostatně výdělečně činných se vychází z měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou dovolenou. Orientační výše dávky lze spočítat na internetových kalkulačkách, např. :

https://www.kurzy.cz/kalkulacka/ppm/

 Dotaz: Kdo mi bude peněžitou pomoc v mateřství vyplácet a jak si mám požádat?

Odpověď: Peněžitou pomoc v mateřství Vám bude vyplácet příslušná správa sociálního zabezpečení. Pro výplatu dávky musí být dodržena zákonná lhůta, která je jeden měsíc od data, kdy správa sociálního zabezpečení obdržela veškeré potřebné doklady k výplatě dávky. Podmínkou je, aby byly podklady správně zpracované. Současně Vám správa sociálního zabezpečení zašle i výši denní dávky a její výpočet. Doporučuji si provést kontrolu. O dávku si zaměstnankyně žádá přes svého zaměstnavatele, osoba samostatně výdělečně činná osobně na příslušné správě sociálního zabezpečení. Je třeba vyplnit formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“. Požádejte  o něj svého gynekologa. Ten vyplní část formuláře, kde potvrdí Vaše těhotenství a předpokládaný den porodu. Druhou část formuláře si doplní nastávající maminka. Pokud jste zaměstnankyně, tak předáte formulář svému zaměstnavateli. OSVČ přímo na správu sociálního zabezpečení.

Rodičovský příspěvek

Po ukončení mateřské a peněžité pomoci v mateřství se začíná vyplácet rodičovský příspěvek. Je třeba o příspěvek požádat na základě formuláře „Žádost o rodičovský příspěvek“https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-rodicovsky-prispevek.  Dávka může být vyplácena již ode dne porodu, pokud není vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, a to v rozmezí 6 měsíců až 4 roky. Dobu si volí rodič.

Dotaz: Mohu pracovat v době, kdy pobírám rodičovský příspěvek?

Odpověď: Rodič může pracovat bez omezení, jak u svého původního zaměstnavatele, tak i jinde, OSVČ mohou podnikat. Lze pracovat na tzv. dohodu i hlavní pracovní poměr. Musí však být zajištěna péče o dítě. Je možné umístění dítěte do příslušného zařízení jako jsou jesle nebo mateřská školka, ale do věku 2 let jen na dobu 92 hodin týdně.

V případě, že máte problémy v oblasti pracovního práva, obraťte se na svého advokáta: https://www.ak-becvar.cz

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec