Podnikatelé pozor na novelu zákona o obchodních korporacích

od | 6 Led 2021 | Korporátní právo

Novelka zákona o obchodních korporacích, která je účinná od 1.1. 2021 přináší řadu novinek. Rád bych upozornil například na zpřísnění odpovědnosti statutárních zástupců za úpadek obchodní společnosti. Nově pokud statutár poruší při své činnosti povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a svým jednáním přivede firmu k úpadku, soud mu může uložit povinnost doplacení rozdílu mezi dluhy společnosti a jejím majetkem. O této věci bude v případě konkurzu rozhodovat příslušný soud na základě žaloby insolvenčního správce. Zcela jistě se tím posílí dobytnost pohledávek a postavení věřitelů. K tomu, aby statutár doplácel dluh firmy je třeba  naplnit zákonné podmínky a to:

  • soud prohlásí úpadek obchodní korporace
  • byla ze strany statutára porušena povinnost péče řádného hospodáře
  • úpadek je řešen konkurzem
  • insolvenční správce podal žalobu na základě rozhodnutí věřitelského výboru
  • soud rozhodne o povinnosti statutára doplnit majetkovou podstatu.

Podnikatelům a statutárům doporučuji se s novelou zákona o obchodních korporacích blíže seznámit. Průběžně budu na blog dávat zajímavé příspěvky týkající se této oblasti.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec