Právo duševního vlastnictví

Přemýšlíte o registraci ochranné známky? Řešíte její přihlášku na národní nebo evropské úrovni? Hledáte odborníka na zápis ochranné známky? Pro naše klienty zajišťujeme přihlášky ochranných známek včetně dalších služeb s tím spojených.

Rádi Vám s registrací ochranné známky pomůžeme.

Ochranná známka zajišťuje právo na označení výrobků nebo služeb. Může se jednat o jakékoliv označení tvořené slovy včetně osobních jmen, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku, či jeho obalu. Mohou to být i zvuky, pokud budou způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků a služeb jiné osoby a současně být vyjádřeny (například notovým zápisem) v rejstříku ochranných známek.

Účelem ochranných známek je rozlišovací funkce. Lahev od Coca-Coly má nezaměnitelný tvar, který si vybaví většina lidí po celém světě. Současně je ochranná známka garantem kvality, kdy buduje pověst majitele a může znamenat výhodu před konkurencí. Zcela jistě představuje majetkovou hodnotu a investici.

Přihlášku ochranné známky do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Zápisem do rejstříku získá vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání, kdy platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších deset roků.

Ochrannou známku lze podat na národní, evropské či mezinárodní úrovni.

Průběh služeb advokáta přihlášky ochranné známky

Před vlastní přihláškou ochranné známky s klientem probereme, o jaký typ ochranné známky má zájem a jakou bude mít podobu. Zkontrolujeme eventuální překážky zápisnosti ochranné známky a vybereme území, na kterém má být označení chráněno včetně seznamu výrobků a služeb. Dalším krokem je zpracování rešerše na dostupnost ochranné známky a zjištění rizika, že nebude ochranná známka zapsána například z důvodu námitek jiných majitelů ochranných známek. V případě, že by na základě realizované rešerše hrozila situace, že by ochranná známka nemusela být úspěšně registrována se navrhnou možná řešení. Současně budou upřesněny technické požadavky na vyjádření známky. Samozřejmostí je kalkulace ceny včetně všech správních poplatků. V případě, že se klient rozhodne pro registraci ochranné známky vše zajistíme a informujeme jej o průběhu celého procesu zápisu ochranné známky do rejstříku.

Základní ceník služeb zápisu ochranné známky

Národní přihláška ochranné známy, služby advokáta 6000 Kč bez DPH plus správní poplatky;

Ochranná známka Evropské Unie, služby advokáta 12000 Kč bez DPH plus správní poplatky;

Mezinárodní ochranná známka, individuální cena advokáta dle počtu zemí, kde má být označení chráněno plus správní poplatky;

Nejčastější správní poplatky přihlášky ochranné známky

Národní přihláška individuální ochranné známky do tří tříd výrobků a služeb: 5000 Kč

Obnova zápisu individuální ochranné známky: 2500 Kč

Přihláška ochranné známky EU do jedné třídy: 850 EUR

Právní úprava

 • zákon č. 441/2003., o ochranných známkách
 • Směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
 • EUTMR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1001 o ochranné známce EU
 • Delegated Regulation – Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430, kterým se doplňuje nařízení o ochranné známce EU, kdy se jedná o podrobnou úpravu námitkového řízení a řízení na neplatnost, odvolání, procesní pravidla
 • Implemented regulation – Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení o ochranné známce EU, jako je náležitost přihlášky, uplatnění priority a seniority, žádosti o převod známky a další.

Napište nám, rádi s Vámi probereme Vaši situaci a nabídneme pomoc.

  Jsme připraveni vám pomoci.

  Domluvte si konzultaci s našimi odborníky. Rychle a profesionálně vyřešíme Vaše problémy.

  +420 728 773 211