Rozvod a vypořádání majetku

od | 23 Úno 2022 | Rodinné právo

Rozvod a vypořádání majetku

je téma, které při své praxi musím často řešit. Rozvod je stresující a emočně vypjaté období pro partnery, kteří již nejsou schopni tvořit manželství. Pokud jsou navíc v nefunkčním vztahu nezletilé děti, majetek nebo dluhy, je to o to těžší. Můj dnešní pohled se týká rozvodu manželství, ve kterém jsou takové veličiny obsaženy.

Pokud spolu partneři tvoří rodinu, jsou většinou schopni se na výchově a výživě svých dětí dohodnout. Zavedený model je takový, že při příchodu dítěte na svět je třeba, aby jeden z rodičů, převažují ženy, zůstal doma na mateřské a rodičovské dovolené. Pokud je v manželství dětí více, taková doba se pro daného rodiče adekvátně prodlužuje. Ne každý je schopen vedle narozeného dítěte nadále plně pracovat, věnovat se profesi nebo podnikat. Měla by tu platit mezi-partnerská solidarita, kdy starost o malé děti, kterým se věnuje převážně jeden z rodičů je kompenzována příjmem ze strany druhého rodiče. V případě manželství se většinou jedná o společný příjem nebo též společné jmění manželů.

Můj dnešní pohled je zaměřen na toho rodiče, který je doma na rodičovské dovolené a věnuje se plně výchově dětí. Většinou má v tomto období nižší příjmy. V současné době je rodičovský příspěvek dávka, která je dle zákona o sociální podpoře č. 117/1995 Sb., vyplácena tomu rodiči, který po celý kalendářní měsíc celodenně pečuje o dítě do věku 4 let. Může se pobírat vždy jen na jedno dítě, resp. nejmladší narozené dítě v rodině, případně na dvojčata, trojčata nebo vícerčata za předpokladu, že tyto děti jsou nejmladší narozené v rodině. Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po skončení mateřské dovolené. V případě, že není na peněžitou pomoc v mateřství nárok, je rodičovský příspěvek vyplácen hned po narození dítěte. Rodičovský příspěvek je v současné době v celkové výši 300.000 Kč, nejčastěji je čerpán do 3 let věku dítěte.

Rodičovská dovolená a důchod

Mezi náhradní dobu pojištění patří i péče o děti do 4 let věku. Tato náhradní doba pojištění se přitom započítává v plném rozsahu, nedochází zde ke krácení. Rodič na rodičovské dovolené z důvodu péče o děti nezískává nižší dobu pojištění.

Vyloučená doba pojištění

Z rodičovského příspěvku se neplatí sociální pojištění. Měsíční částka rodičovského příspěvku následně závisí na zvolené délce pobírání rodičovského příspěvku. Měsíční částka rodičovského příspěvku však nemá vliv na výpočet osobního vyměřovacího základu, neboť z rodičovského příspěvku se neplatí sociální pojištění. Doba pobírání rodičovského příspěvku se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí, což zjednodušeně řečeno znamená, že toto období výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se počítá starobní důchod, neovlivní.

Pokud by však rodič nebyl na rodičovské dovolené, pracoval, budoval si kariéru a zvyšoval své příjmy, měl by pravděpodobně i vyšší důchod. Navíc delší péče o děti snižuje důchod. Někteří rodiče jsou s dětmi doma déle, jejich partneři mají dostatečné příjmy na to, aby se jeden z nich mohl naplno věnovat rodině. Při péči o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let se nemusí platit zdravotní pojištění, neboť ho platí stát, rodič je v takovém případě státním pojištěncem. Sociální pojištění však stát za rodiče neplatí a toto období se nehodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Rozvod, důchod a výchovné

Skutečnost, že jeden z rodičů pečuje o děti za dobu manželství je při vypořádání společného jmění manželů při rozvodu měřeno podobnou měrou se skutečností, že druhý rodič vydělává a rodinu finančně zabezpečuje.  Ale co když má pečující rodič nižší základ pro výpočet důchodu právě proto, že deset let pečoval o nezletilé děti? Je spravedlivé, aby takový rodič byl ve stáří “trestán” za to, že se věnoval rodině a dětem? Na západ od našich hranic jsou při rozvodu často vyrovnávána i důchodová konta.

K jistému narovnání dochází od roku 2023, kdy bude ve starobních důchodě přiznána částka 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Jde o takzvané výchovné. Příspěvek může využít jen jeden z rodičů a to ten, který o dítě pečoval nejvíce. Skutečnosti se budou dokazovat čestným prohlášením, při nesrovnalostech dokazováním.

Zcela jistě bych doporučil při rozvodu manželů si domluvit podmínky, kdo z rodičů bude mít na výchovné eventuální nárok. Malá satisfakce, ale při třech dětech je součet současné výše výchovného 1500 Kč měsíčně, za deset let 180.000 Kč. Více dětí jak tři zákon nezohledňuje. Výše příspěvku není finální, ale v čase se bude měnit. Jde o součást procentní výměry starobního důchodu. Na výchovné se bude vztahovat pravidelná i mimořádná valorizace.

Pokud tuto skutečnost nebude mít na paměti Váš rozvodový advokát, myslete na to alespoň VY. Proč být trestán?

rozvodový advokát:  https://www.ak-becvar.cz

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec