Silniční daň, přiznání a platba

od | 29 Led 2021 | Ostatní

Blíží se termín pro podání přiznání k silniční dani za rok 2020, který je  do 1.2.2021. Bez sankce je možné podat daňové přiznání k silniční dani až do 1.4.2021. Umožňuje to tzv. generální pardon, který byl zveřejněn cestou Finančního zpravodaje č. 3 Ministerstva financí ČR ze dne 7.1.2021, https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-3-2021-40496

Generální pardon se vztahuje též na placení silniční daně za rok 2020, respektive doplatků daně po odečtu zaplacených záloh. Termín úhrady je totožný jako pro podání přiznání do 1.4.2021. Generální pardon se nevztahuje na úhrady povinných záloh na platbu silniční daně.

Pokud ovšem byl poplatník osobou, která byla postižena vládními opatřeními z důvodu pandemie  pak mu byly prominuty veškeré platby loňských záloh silniční daně včetně letošní za první čtvrtletí 2021 se splatností do 15.4.2021.Též  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-38-2020-40350  Lhůtu pro úhradu silniční daně za rok 2020 má posunutou do 16.8.2021. Jen je třeba tuto skutečnost oznámit správci daně například cestou aplikace dostupné na stránkách finanční správy. Připomínám, že i tito poplatníci musí podat daňové přiznání za rok 2020 nejpozději dne 1. 4. 2021, jinak jim nebude prominuta pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční.

Více se také možno dočíst na: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-podani-tiskopisu-danoveho-priznani-k-dani-silnicni-rok-2020-11177

Jen pro úplnost. Obdobné platí i pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí.

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec