Smlouva na koupi ojetého vozu

od | 2 Srp 2021 | Ostatní

Smlouva na koupi ojetého vozu

Je možné vypracovat tzv. neprůstřelnou smlouvu na koupi ojetého vozidla? Je třeba věnovat některým smluvním ujednáním větší pozornost než jiným? Je rozdíl, pokud si kupuji vozidlo jako fyzická osoba-spotřebitel nebo tzv. na IČO? Mám si nechat zkontrolovat smlouvu advokátem? Kolik mě to bude stát? A spousta dalších otázek, na které se budu v následujícím příspěvku snažit odpovědět.

 

Jak na smlouvu na koupi ojetého vozu

Je třeba konstatovat, že koupě ojetého vozu vždy doprovází řada neznámých. V našich končinách je umocněna vynalézavostí prodávajících za účelem co největšího zisku. V roce 2012 vyšla v časopise D-test zvláštní příloha, která se riziky nákupu ojetého vozu zabývala.https://www.dtest.cz/publikace-3/jak-na-koupi-ojeteho-vozu Jedná se o inspirativní, ale v dnešní době již neaktuální informace, které nebyly po stránce legislativní doplněny. Stejně tak přibyla spousta zkušeností v průběhu následujících let. V mezičase se začaly více vyrábět i vozidla na hybridní pohon nebo zcela elektrická. Na internetových portálech začaly fungovat služby, které Vám mohou pomoci zjistit historii toho kterého vozu. Je možné se obrátit na znalce nebo odborníky při zjišťování technického stavu, nebo stanovení poměru cena-výkon. Jinými slovy nebýt zaskočen a tzv. nenaletět. I když mám auta velmi rád, nejsem odborníkem na zjišťování jejich podrobného technického stavu. K tomu bych si znalce v případě koupě ojetého vozu vždy přibral. Se smlouvou Vám však mohu pomoci.

Smlouva na koupi ojetého automobilu

Úvodem je asi všem jasné, že se bude jednat o kupní smlouvu. Konkrétně kupní smlouvu věci použité. Základní informace o  koupi nalezneme v ustanovení § 2079 občanského zákoníku. Za podstatné náležitosti kupní smlouvy bych považoval smluvní strany, předmět koupě a cenu. Vše ostatní jsou tzv. vedlejší náležitosti, ale neméně důležité. 

Smluvní strany

Hned v úvodu se tedy zeptám, zdali vozidlo kupuje osoba-spotřebitel (nepodnikatel), nebo osoba podnikající (fyzická nebo právnická). Základní rozdíl je v tom, že nepodnikatel jako spotřebitel požívá ze zákona větší ochrany. Oproti tomu podnikatel je považován za smluvní stranu dostatečně silnou, a tudíž požívá zpravidla slabší právní ochrany. Rozhodnutí u podnikatelů často ovlivňuje fakt, že mají možnost zahrnout pořízení vozu do daňově použitelných nákladů a dle ceny vozidla postupně během let uplatňovat daňové odpisy. Stejně tak pravidelná údržba, opravy, zhodnocení vozidla nebo jeho pojištění je daňově uznatelným nákladem v případě, že je vozidlo využíváno k podnikatelským účelům. Pokud je využíváno k podnikatelským i soukromým účelům, uplatňují se daňové náklady v poměru, v jakém je vozidlo podnikatelsky a soukromě využíváno. Na stranu druhou, i když je vozidlo koupeno spotřebitelem, ještě to nevylučuje jeho použití k podnikání nebo jeho budoucího vložení do firmy. Jen se náklady počítají cestou amortizace vozidla dle počtu ujetých kilometrů. 

Další smluvní stranou je prodávající. V případě autobazarů doporučuji zjistit si o prodejci co nejvíce dostupných informací bez ohledu na lákavost nabídek a možných nabízených slev. Prodávající vždy realizuje prodej za účelem získání co nejlepší ceny. Zjistěte si zkušenosti jiných kupujících. Vždy by měla padnout otázka, kdo je skutečný majitel nabízeného vozidla. Zda-li autobazar nebo jiná osoba. Je to velmi důležité pro další ujednání ve smlouvě a to, kde budu uplatňovat případné vady. Autobazar často může vystupovat jako zprostředkovatel. Pak je třeba do smluvního ujednání vložit větu, že případná odpovědnost za vady je na straně prodávajícího zprostředkovatele. 

V případě prodejce – fyzické osoby je postup ohledně majitele stejný. Kontrolujte si údaje z velkého technického průkazu s nejméně dvěma doklady totožnosti, například občanským průkazem a řidičským průkazem.

Rada navíc, kterou se jinde těžko dočtete: je třeba si zkontrolovat majitele vozidla v centrální evidenci exekucí, zdali na něho není vedena exekuce. Proč? Aby Vám nebylo po právu zabaveno vozidlo soudním exekutorem. Pak už zbývají jen oči pro pláč a soud. Že je ve smlouvě ujednání, že na věci neváznou práva třetích stran, není všespásné.

Předmět koupě – ojetý vůz

Celá kupní smlouva se točí kolem předmětu koupě a tím je ojetý vůz. Identifikace vozu a jeho technický stav by měly být co nejpřesnější. Základní údaje budou značka a typ vozidla, barva vozidla, registrační značka, VIN, počet ujetých kilometrů a technický stav vozidla. Čím více informací získáte, tím lépe pro Vás. Pokud je vozidlo inzerováno jako nebourané, musí být takový údaj v kupní smlouvě. Je-li na vozidle nějaká závada, je třeba ji ve smlouvě popsat. Vyhněte se obecným formulacím typu: “motor, jednotlivé součásti…atd. odpovídá stáří a opotřebení vozidla a může být na hraně své životnosti. Naopak, buďte co nejpřesnější. Všechny nedostatky specifikujte v kupní smlouvě anebo v předávacím protokolu. Současně mějte na paměti, že pokud Vám prodejce nahlásí závadu, která není a Vy ji podepíšete, neodpovídá za ni. Často se toho dosáhne zobecněním popisu technického stavu jednotlivých částí vozu. V opačném případě máte právo na reklamaci.

Předávací protokol

Dávejte pozor na předávací protokol. Prodejce Vám vylíčí vozidlo v prvotřídní kondici, ale na předávacím protokolu vypíše určité součásti vozidla na hranici životnosti. Při případné reklamaci prodejce zcela jistě odkáže právě na tento předávací protokol, který jste podepsali. Kontrolujte, že stav v kupní smlouvě odpovídá stavu na předávacím protokolu. Opět, žádné obecné formulace. Pořiďte si fotodokumentaci karoserie i vnitřku vozidla. Právě interiér vozidla často naznačí, jak bylo o vozidlo dřívějším majitelem pečováno. Vypište veškerou výbavu a příslušenství vozidla. Od lékárničky po tažné zařízení. K technickému stavu vozidla jen dodám, že bych nikdy nekoupil vozidlo bez důkladné testovací jízdy. Vezměte si sebou odborníka, který vozidlům rozumí. Pokud takového nemáte, doporučím. Zaměřte se na barvu laku, veškerá odlišnost barevných odstínů může znamenat přelakování karoserie a tedy havárii vozidla. Prohlédněte si též pneumatiky vozidla, které mnohé naznačí. Podívejte se na podvozek vozidla, zdali neuniká olej, jak vypadá výfuk, jaký je stupeň koroze a další. Jestliže Vám nechce prodejce umožnit prohlédnout si vozidlo na rampě zespodu, buďte víc jak obezřetní. 

Velkým nešvarem u ojetin je v našich končinách přetočený tachometr. Pokud je vozidlo řádně servisováno, je možné si udělat stručný obrázek o počtu skutečně najetých kilometrů ze servisní knížky. Existují internetové portály, které jsou též velkými pomocníky. Jedním z nich provozuje společnost cebia https://www.cebia.cz/, nebo společnost carVertical  https://www.carvertical.com/cz. Tyto portály Vám zjistí historii vozidla a dají též cenné rady při koupi ojetého vozu. Dejte si do kupní smlouvy ujednání o okamžitém odstoupení od smlouvy, pokud garantované údaje, jako je například počet ujetých kilometrů nebo to, že vozidlo nebylo havarováno, neodpovídají skutečnosti. Nezapomeňte na ujednání o místě předání vozidla pro takový případ a potřebné součinnosti smluvních stran. Věřte, že to bývá velký problém. 

Nejméně rizikové se jeví prodeje ojetých vozidel, které jsou:

  • pravidelně servisované s řádně vedenou servisní knížkou
  • s prověřenou historií a počtem nájezdu
  • nehavarované nebo jen lehce
  • s dobrým poměrem cena-výkon
  • prodejcem je původní majitel
  • není problém s testovací jízdou, je možné vidět podvozek, jsou údaje z diagnostiky vozidla (nejlépe, pokud si ji zajistíte nezávisle na prodejci)

Prodej ojetých elektromobilů

Zvláštní kapitolou je pak prodej ojetých elektromobilů. Zvažte jejich koupi i s ohledem na stále malou síť dobíjecích stanic v ČR. Pokud je stanice právě obsazená, je možné, že dobíjení vozidla zabere i několik hodin. Kontrolujte při koupi stav baterie a její kapacitu. Je smutné, když zakoupíte ojetý elektromobil za částku, která se rovná přibližné ceně nové baterie, protože ta původní má kapacitu 20%. Na druhou stranu Evropská komise zveřejnila balíček Fit for 55 s tím, že by do roku 2030 měl být zakázán prodej vozidel se spalovacím motorem a tím snížit emise o 55%. Čím a jak se bude jezdit po roce 2035 zůstává s otazníkem.

Cena ojetého auta

To, proč se zpravidla rozhodujeme pro koupi ojetého vozidla je jeho cena. Měla by odpovídat značce, stáří, počtu najetých kilometrů a jeho technickému stavu. Je dobré si udělat představu dříve, než se rozhodnete samotné vozidlo koupit. Zajímavé informace a testy ojetých vozidel včetně cenových relací získáte například na https://www.testyojetin.cz/ojete-vozy.

Dalším problémem může být financování vozidla, pokud nemáte dostatek vlastních prostředků na jeho koupi. V takovém případě máte v zásadě několik možností, já se zmíním o dvou:

  • leasing vozidla leasingovou společností, většinou součástí splátek je i povinné ručení popřípadě havarijní, vozidlo je v majetku leasingové společnosti a kupující je jeho provozovatelem,
  • úvěr úvěrovou společností, kdy majitelem a provozovatelem vozidla je od počátku kupující; pozor však na fakt, že úvěrové společnosti nabízejí úvěr tak, že se právě financované vozidlo stává zárukou splacení úvěru a je zastaveno ve prospěch věřitele.

V obou případech je třeba pročíst i tyto smlouvy a zjistit si, o kolik korun se nákup ojetého vozidla prodraží a jak jsou nastaveny podmínky leasingu nebo úvěru. Jsou-li s tím spojeny poplatky a v jaké výši.

Prodej automobilu úhrnkem

Často se setkávám s pojmem “prodej vozidla jak leží a běží”. Jedná se o prodej tzv. úhrnkem a správně též jak stojí a leží. O co se jedná? Tento způsob prodeje upravuje ustanovení § 1918 občanského zákoníku, které stanoví, že přenechá-li se věc jak stojí a leží (tzv. úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil. Při přečtení tohoto ustanovení by bylo možné nabýt dojmu, že pokud se smluvní strany na takovém ujednání dohodnou, bude mít kupující s uplatněním nároků z případných vad problémy a nejspíš s ním neuspěje.

V případě prodeje vozidla není takový způsob prodeje možný, což vyplývá z judikatury. Ta se jednoznačně vyjádřila tak, že dané ustanovení dopadá jen na věci, které nejsou určené individuálně, nýbrž úhrnně a bez ohledu na jejich jakost, množství nebo váhu. Takové věci jsou pak ve smlouvě vymezeny nikoli údajem o jednotlivých konkrétních věcech, nýbrž za použití jiných údajů, např. uvedením místa, kde se nacházejí. Na věci individuálně určené – například automobil, motocykl, jež jsou ve smlouvě vymezeny individuálně (konkrétně) se toto ustanovení neuplatní. Dle Nejvyššího soudu umožnění převodu věcí určených individuálně nebo druhově s doložkou “jak stojí a leží” by odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady.

Co poradit závěrem

Na koupi vozidla si dejte čas. Zjistíte, že se Vám to vyplatí. Nechte si smlouvu odkontrolovat ještě před podpisem, v porovnání s cenou vozidla je to zanedbatelná částka. Není možné mít zkušenosti ve všech oborech lidské činnosti. Mějte na paměti, že neprůstřelná kupní smlouva na ojeté vozidlo neexistuje. Vždy to je o tom, eliminovat možné ztráty na minimum. I vedlejší ujednání ve smlouvách mohou být záludné. Často odkazují na obecné obchodní podmínky prodejce, reklamace, uplatnění vad, lhůty, poplatky a další. Všem ujednáním smlouvy je třeba se věnovat se stejnou pečlivostí. Pokud Vám někdo dá do rukou již vypracovaný koncept kupní smlouvy, zpracoval ho odborník ve prospěch svého klienta. U autobazarů je to víc jak jisté. Domáhat se později svých práv se špatnou a jednostrannou smlouvou není lehké. Vždy máte možnost nechat si návrh kupní smlouvy odkontrolovat a budoucím nepříjemnostem se vyhnout. 

Kontaktujte nás https://www.ak-becvar.cz/kontakt/

Pokud máte zájem v budoucnu sdílet moje příspěvky, zadejte ve spodní části webové stránky svůj email. Příspěvky Vám budou Vám chodit automaticky. Tato služba je bezplatná. https://www.ak-becvar.cz/

 

 

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec