Blog

Zákon o kompenzačním bonusu

autor: | 27 Říj 2020

Vládní návrh zákona upravuje podmínky pro získání daňového kompenzačního bonusu v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR.

To podstatné:

  • Pro OSVČ dle zákona o důchodovém pojištění
  • Pro společníky s.r.o., kde společnost má max. dva společníky nebo rodinná s.r.o.; obrat za minulé hospodářské období min. 180.000,00 Kč
  • Pro dohodáře, kteří byli alespoň tři měsíce nemocensky pojištěni a dohodu měli uzavřenou ke dni 5.10.2020

Podmínka pro získání daňového kompenzačního bonusu je omezení či úplné zastavení podnikatelské činnosti na základě vyhlášeného nouzovým stavem v ČR. Subjekt musí splňovat podmínku rezidenství v ČR nebo jiného státu EU či Evropského hospodářského prostoru. Nesmí být v úpadku, likvidaci, či být nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH.

Výše kompenzačního bonusu je 500,00 kč za každý kalendářní den bonusového období, první den je 5. říjen 2020. Žádost se podává u příslušného správce dané nejpozději do dvou měsíců po skončení bonusového období. Jinak nárok zaniká.

A pozor!

Vylučuje se souběh kompenzačního bonusu s jinými bonusy v rámci pandemie způsobené koronavirem SARS CoV-2, tedy i například na nájemné a též není současně nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Nejnovější články

Novely zákona o kompenzačním bonusu

Novely zákona o kompenzačním bonusu

Jsou nachystány dvě novelky zákona č.461/2020 Sb., zákon o kompenzačním bonusu. V souvislosti s čerpáním daňového kompenzačního bonusu cíleného na OSVČ, společníky malých společností s ručením omezeným a dohodáře (zveřejněný příspěvek dříve) jsou  nachystané změny...

Darování versus úsluha

Darování versus úsluha

Předvánoční a blížící se adventní čas mne inspiroval k příspěvku na téma darování versus společenská úsluha. Pokusím se vysvětlit rozdíl. Pojem darování (lat.donatio) patří mezi bezúplatné, dvoustranné  kontrakty a podléhá v plném rozsahu pravidlům o právním jednání...

Startují žádosti o kompenzační bonusy

Startují žádosti o kompenzační bonusy

Finanční správa spustila přijímání žádostí o daňový kompenzační bonus. Jak jsme informovali dříve, jedná se o finanční výpomoc pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníky společnosti s ručením omezeným a "dohodáře". Stejně tak finanční správa začala...

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec