Zákon o kompenzačním bonusu

od | 27 Říj 2020 | Ostatní

Vládní návrh zákona upravuje podmínky pro získání daňového kompenzačního bonusu v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR.

To podstatné:

  • Pro OSVČ dle zákona o důchodovém pojištění
  • Pro společníky s.r.o., kde společnost má max. dva společníky nebo rodinná s.r.o.; obrat za minulé hospodářské období min. 180.000,00 Kč
  • Pro dohodáře, kteří byli alespoň tři měsíce nemocensky pojištěni a dohodu měli uzavřenou ke dni 5.10.2020

Podmínka pro získání daňového kompenzačního bonusu je omezení či úplné zastavení podnikatelské činnosti na základě vyhlášeného nouzovým stavem v ČR. Subjekt musí splňovat podmínku rezidenství v ČR nebo jiného státu EU či Evropského hospodářského prostoru. Nesmí být v úpadku, likvidaci, či být nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH.

Výše kompenzačního bonusu je 500,00 kč za každý kalendářní den bonusového období, první den je 5. říjen 2020. Žádost se podává u příslušného správce dané nejpozději do dvou měsíců po skončení bonusového období. Jinak nárok zaniká.

A pozor!

Vylučuje se souběh kompenzačního bonusu s jinými bonusy v rámci pandemie způsobené koronavirem SARS CoV-2, tedy i například na nájemné a též není současně nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec