Změna zákona o kompenzačním bonusu-pomoc i v úpadku

od | 19 Led 2021 | Ostatní

Připravovaná novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti vypouští pravidlo, podle kterého nárok na kompenzační bonus nemá osoba v úpadku. Dále upřesňuje pravidlo pro délku bonusového období a to tak, že podmínka pro vznik nároku na kompenzační bonus za poslední kalendářní den bonusového období, které je vázáno na mimořádná opatření, se považuje za splněnou, pokud je splněna pro předcházející kalendářní den. V neposlední řadě důležité pravidlo v přechodných ustanoveních a to, že  lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus běží znovu ode dne nabytí účinnosti této novely. Tím se rozšiřuje nově okruh subjektů pro poskytování kompenzačního bonusu pro všechny, kteří jsou postiženi výpadkem příjmů v důsledku vládních opatření a doposud pomoc nedostali z důvodu úpadku.

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec