Nákup nemovitosti

od | 11 Kvě 2023 | Realitní právo

Nákup nemovitosti

Nákup nemovitosti patří mezi specifické a finančně velmi náročné obchodní transakce, které jsou doprovázeny mnoha úskalími. Je dobré je eliminovat již na samém počátku. Rad „jak na to“ není nikdy dost.  

V dnešním příspěvku se zaměříme na rozsudek Nejvyššího soudu a zodpovíme otázku, zdali je třeba, aby si kupec si v rámci opatrnosti zjišťoval na stavebním úřadě stav kolaudace či existenci stavebního povolení k dané nemovitosti. Co když nakupujete novostavbu? Je třeba požadovat kolaudační rozhodnutí od prodávajícího, že je stavba jako „novostavba“ zkolaudována? Nebo, že bylo vydáno stavební povolení?

Často bývá na kupujícího vyvíjen časový tlak pro rozhodnutí, zdali danou nemovitost koupí či ne. Zjistit si předem všechny důležité informace od technického stavu nemovitosti, případné závady, výměry až po možné právní vady, zajistit si eventuální financování pro nákup nemovitosti je časově i organizačně namáhavé. Zcela jistě je nutné být obezřetný, ale mnohdy je to i z důvodů právní či odborné neznalosti nemožné.

V této souvislosti upozorňujeme na velmi zajímavý judikát týkající se běžné opatrnosti při koupi nemovitosti. Dle rozsudku Nejvyššího soudu (sp. zn. 22 Cdo 2616/2021) tento explicitně dovodil, že se jednání kupujícího „[…] zpravidla nevymyká běžné opatrnosti, jestliže kupující neověří údaje o existenci stavebního povolení či kolaudace stavby.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí přiklonil na stranu kupujícího. Pokud nevyplývají okolnosti, ze kterých plyne jasná pochybnost o tom, zdali stavba má příslušná veřejnoprávní povolení (např. z jednání stran, či ze stavu budovy), nemá kupující takové údaje povinnost u příslušného úřadu ani ověřovat. Naopak je na prodávajícím, aby jej v souladu se zásadou poctivosti na takovou skutečnost upozornil. Pokud se tak nestane, uvádí tím prodejce kupujícího v omyl.

Naše další 3 tipy pro zájemce o koupi nemovitosti

  1. Informačně vytěžit majitele nebo realitní kancelář
  • Mějte seznam otázek, které považujete za důležité a chcete, aby byly před koupí nemovitosti zodpovězeny. Nejlépe písemně. Jedna z klíčových povinností realitní kanceláře je informační povinnost, vyplývající ze zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, konkrétně ust. § 12 a násl. Realitní kancelář je povinna Vám poskytnout nejen informace ke konkrétní nemovitosti, a to o veškerých závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo na jejím užívání a požívání, které plynou z veřejných seznamů (např. katastr nemovitostí), ale především i o těch, o kterých by realitní kancelář s ohledem na svoji odbornost měla vědět.
  1. Zakořenit konkrétní požadavek přímo do kupní smlouvy
  • V případě, že se ucházíte o nemovitost s nějakou specifickou vlastností, je dobré danou vlastnost zakomponovat rovnou do kupní smlouvy. To pak zvýší míru jistoty, že dostanete opravdu to, co od nemovitosti čekáte a v případě sporů Vám poskytne větší míru ochrany. Může se jednat například o výměru. Pokud se prodává nemovitost o nějaké výměře a cena nemovitosti se od této výměry odvíjí, je vhodné ji v kupní smlouvě uvést.
  1. Odborná kontrola smluv
  • Kontrola smluv odborníkem, a to zejména samotné smlouvy kupní, dále pak smlouvy o úschově a případně i smlouvy rezervační, je důležitou položkou na cestě za úspěšnou a spokojenou koupí nemovité věci. Právní profesionál má řadu zkušeností, které využije ve Váš prospěch. Věřte, že na straně realitních kanceláří jsou odborníci, kteří nabyté zkušenosti využívají zejména ve svůj prospěch, aby danou nemovitost co nejrychleji a nejvýhodněji prodali. V případě zájmu se na nás můžete obrátit, rádi Vám s nákupem nemovitosti pomůžeme. Realitním právem se zabýváme https://www.ak-becvar.cz.

 

 Pokud si nevíte rady a potřebujete odbornou pomoc, obraťte se na naši advokátní kancelář:  info@ak-becvar.cz

Pokud máte zájem odebírat příspěvky našeho blogu, přihlaste se k jejich odběru. Pokud máte tip na zajímavé téma, dejte nám vědět. Jsme tu pro Vás https://www.ak-becvar.cz/kategorie/blog/

Je možné, že Vám upozornění na nový článek přistane v hromadné poště nebo v newsletters. Stačí si jej přesunout do doručené pošty, kde ho lépe uvidíte. Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Tým advokátní kanceláře.

 

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec