Novela zákona o obchodních korporacích a výplata podílu na zisku s.r.o.

od | 15 Led 2021 | Korporátní právo

Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku a vlastních zdrojů u společností, konkrétně u společností s ručením omezeným má svá pravidla. Novela ZOK precizuje §34 tím, že podíl na zisku doplnila i o podíl na vlastních zdrojích. Vždy se vychází z hospodaření společnosti, tj. účetní závěrky. Jaká je doba použitelnosti účetní závěrky? Před novelou to bylo šest měsíců. Například pro hospodářský rok 2018 platila účetní závěrka za toto období následujících šest měsíců, tj. do 30.6.2019. Po novele, tj. od 1.1.2021 se nově použije účetní závěrka až do konce účetního období, tj. do 31.12. daného roku. To výrazně zjednodušuje proces rozhodnutí o výplatě podílu na zisku ve druhém pololetí účetního období.

O rozdělení zisku a vlastních zdrojů musí rozhodnout VH jako nejvyšší orgán ve společnosti usnesením. Ne však o jeho vyplacení. O tom rozhoduje vždy statutár, protože ten by se měl chovat jako řádný hospodář. Valná hromada kontroluje hledisko bilanční – bilanční testy, statutár hledisko insolvenční – insolvenční testy.

Co jsou podíly na vlastních zdrojích ?  Téma  příštího příspěvku.

 

 

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec