Zrušeno opatření na testování zaměstnanců na koronavir

od | 18 Dub 2021 | Ostatní

Testování zaměstnanců je v ČR od března 2021 povinné.  Děje se tak na základě opatření Ministerstva zdravotnictví. Ne všichni jsou ovšem s tímto postupem spřízněni.

První návrh na zrušení opatření podal dělník pracující ve výrobě automobilových dílů. Považuje povinné testování za útisk a omezování svých práv. Dle jeho vyjádření, pokud se odmítne nechat testovat, obdrží ze strany zaměstnavatele vytýkací dopis.  Při opakovaném  neuposlechnutí mu hrozí výpověď.

Nejvyšší správní soud zamítl zrušení opatření, které vychází z pandemického zákona. Ten nahrazuje vyhlášený nouzový stav. Opatření Ministerstva zdravotnictví upravující povinné testování zaměstnanců jen zákon doplňuje, respektive upravuje podmínky a rozsah. Výtěr z nosní dutiny dle soudu neznamená takový zásah do lidské integrity a důstojnosti, aby bylo opatření zrušeno.

Ve středu 14. dubna začal Nejvyšší správní soud řešit v pořadí již druhý návrh na zrušení opatření na testování zaměstnanců na koronavir. Návrh podaly odbory výrobce léčiv a jedna zaměstnankyně. Napadené opatření v mezičase vláda zrušila k datu 28. března 2021 a nahradila novým nařízením. Proto odpůrce požadoval zamítnutí podaného návrhu. Navrhovatelé však chtěli, aby soud prohlásil nicotnost či nezákonnost opatření zpětně a uspěli!

Byla nově vznesena otázka na smysluplnost testování, pokud jej činí laik. Navíc spousta testů je falešně pozitivních a dokumentace o zdravotním stavu zaměstnanců je v rukou zaměstnavatelů.

Nejvyšší správní soud na veřejném slyšení nakonec konstatoval, že zrušené opatření bylo nezákonné. Hlavní důvod pro závěr, že mimořádné opatření bylo nezákonné, spočíval v tom, že Ministerstvo zdravotnictví v rozporu s požadavky zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon) neodůvodnilo, nakolik dané opatření přispívá k potlačování pandemie nemoci covid-19 ani nezvážilo zásah do práv dotčených osob. Povinnost srozumitelně odůvodňovat vydávaná opatření byla ale jedním z klíčových požadavků při přijímání pandemického zákona. Parlament proto zakotvil konkrétní požadavky na odůvodnění přímo do pandemického zákona.

Nahrazující opatření, které má obsahově stejné povinnosti je již také napadáno….

více na http://www.nssoud.cz/Nejvyssi-spravni-soud-konstatoval-nezakonnost-jednoho-z-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi/art/32865

Nejnovější články

Důvěřujte odborníkům

„Neznalost práva nezbavuje odpovědnosti. Znalost však často.“

Stanislav Jerzy Lec